• OBJAVLJENO: 02.12.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas održala 155. redovnu sjednicu
Odobreno 300.000 KM za subvencioniranje kupoprodajne cijene 1m² stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 155.redovnoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za isplatu novčanih sredstava u iznosu od 300.000 KM firmi GPD „Drina“ na ime subvencije kupoprodajne cijene 1m² stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu.

Realizacijom projekta izgradnje pomenutog stambeno-poslovnog objekta dobilo bi se oko 18 novih stambenih jedinica u kojima će svoje stambeno pitanje riješti 18 porodica koje to rade po prvi put, kao i poslovni prostor u kojem bi se riješilo pitanje smještaja neke od institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na zahtjev Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada je odobrila isplatu novčanih podsticaja u poljoprivredi čime je, kako je istaknuto, realizovana isplata podsticaja za ovu godinu. Podsticaje za držanje matičnog stada krava (mliječna grla), u iznosu od 25.000 KM dobilo je 18 samostalnih poljoprivrednih proizvođača (SPP), a 19.200 KM obezbijeđeno je za 43 farmera, fizička lica. Podsticajna sredstva za uzgoj priplodnih junica u iznosu od  9.600 KM dobilo je 21. lice, dok će sredstva u iznosu od 1.710 i 800 KM za držanje osnovnog stada ovaca i koza dobiti četiri (4) fizička lica i jedan (1) samostalni poljoprivredni proizvođač (SPP).

Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera Gradu i općinama Foča i Pale u Federaciji i sredstva za rad boračkih udruženja za decembar, kao i isplatu 11. i 12. dijela novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskom kantona Goražde, čime su takođe izmirene obaveze prema navedenim korisnicima budžeta za ovu godinu.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za  2022. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 49.997 KM.

Vlada će sa sredstvima od 4.000 KM sufinansirati projekt JP „Kulturno – informativni centar“ d.o.o. Prača pod nazivom „Podsticaj medijskog stvaralaštva i unaprijeđenje boljeg informisanja građana”.

Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde odobreno je plaćanje faktura ispostavljenih od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, u iznosima od 214. 961 KM i 29.757 KM, koje se odnose na izvedene radove na sanaciji klizišta na regionalnom putu R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdača i djelimičnu zaštitu puta od djelovanja bujičnih voda, te radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2022.godinu.

Odobrena je takođe i isplata subvencija, osmog i devetog dijela profitne marže, privrednom društvu „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde, u skladu s Ugovorom o poslovnoj saradnji sa BBI bankom za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Direktor JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde dobio je saglasnost Vlade BPK Goražde za potpisivanje ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika za školsku 2022/2023.godinu, po LOT-u 1 i 2 sa odabranim ponuđačima ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. i „Goraždeprevoz“ d.o.o. Goražde, a Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za prodaju vozila putem neposredne pogodbe.     

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.