• OBJAVLJENO: 12.05.2006.
Održana promocija prvog kantonalnog Indeks registra informacija i Vodiča kroz Zakon o slobodi pristupa informacijama

BPK-a Goražde prvi kanton koji je izradio Indeks registar informacija!

U organizaciji Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona u petak, 05.maja 2006. godine u Goraždu je održana promocija Indeks registra informacija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i Vodiča kroz Zakon o slobodi pristupa informacijama .
Promotori ovog prvog kantonalnog Indeks registra informacija u Federaciji BiH bili su predsjedavajući Skupštine i Premijer BPK-a Goražde dr. Alija Begović i Nazif Uruči, te menadžer za lokalnu upravu OSCE-a u Sarajevu Jean Luc Oesch i direktorica Službe za odnose sa javnošću BPK-a Goražde Anka Ćurovac.

Pored članova Vlade BPK-a Goražde i direktora kantonalnih službi i ustanova, ovoj promociji prisustvovali su i predstavnici OSCE-ovih kancelarija u Foči i na Palama, Centra za slobodan pristup informacijama iz Sarajeva, te gosti iz Posavske županije.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde prvi je kanton u Federaciji BiH koji je uradio jedinstven kantonalni Indeks registar informacija u kom su sadržane informacije s kojim raspolaže 40 kantonalnih subjekata, počev od Skupštine, Vlade BPK-a Goražde i njenih ministarstava do svih kantonalnih službi, direkcija, agencija sudova i ustanova.
Sa aspekta dosljedne primjene i provedbe Zakona o slobodi pristupa informacijama ovo je posebno značajno, jer građani, u ovom registru, na jednom mjestu mogu naći sve ono što ih interesuje, a iz Vodiča kroz Zakon o slobodi pristupa informacijama, koji je takođe promovisan, mogu saznati sve pojedinosti na koji način i u kom vremenskom periodu mogu doći do traženih informacija.
Indeks registar informacija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Vodič kroz Zakon o slobodi pristupa informacijama, Služba za odnose sa javnošću BPK-a Goražde odštampala je u tiražu od po 2000 primjeraka. Njihovu pripremu i štampanje, finansijski i stručno podržali su Vlada BPK-a Goražde i OSCE, posebno kancelarije OSCE-a u Foči i na Palama, čiji su službenici za demokratizaciju: Nadia Cannata, Zoran Savić i Viktor Manić bili od prvog dana uključeni u sve aktivnosti oko realizacije ovog značajnog projekta i kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na nesebičnom angažmanu i pomoći.
Zahvaljujemo se, takođe, i premijerima Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona na pismima podrške i čestitkama koji su nam uputili, a posebno premijeru Posavske županije, čija je delegacija, predvođena direktoricom Ureda za odnose sa javnošću Nadom Koturić, osobno prisustvovala promociji u Goraždu.
Vjerujemo da će naša iskustva u pripremi i realizaciji ovog projekta pomoći i drugim kantonima u Federaciji BiH prilikom izrade sličnih dokumenata, te da će građani Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, od sada imati bolji pristup informacijama , kad je je riječ o njihovom pravu i Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.