• OBJAVLJENO: 30.12.2022.
Press konferencija ministra za unutrašnje poslove i komesara Uprave policije BPK Goražde
Prezentovan dosadašnji rad i planovi za naredni period

Ministar za unutrašnje poslove i komesar Uprave policije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nusret Hubjer i Damir Bogunić sa saradnicima upriličili su danas press konferenciju na kojoj su prezentovali dosadašnji rad te planove za naredni period.

U osvrtu predstavnika Ministarstva i Uprave  policije istaknuto je da je po izvještajima koje su uradili, 2022. godina bila jako izazovna i dinamična te je  naglašeno da su u 2023. godini planirana  značajna ulaganja u pogledu materijalno-tehničkih sredstava, statusa pripadnika policije i uposlenika ministarstva te općenito sigurnosti na području BPK Goražde.    

Prema  riječima resornog ministra Nusreta Hubjera, predanim radom i profesionalnošću uposlenici Ministarstva i Uprave policije su na mnoge aktivnosti adekvatno i blagovremeno odgovorili te je, kako je kazao, u narednoj godini biti potrebno svakodnevno raditi na stvaranju još boljih uvjeta rada i materijalnog statusa pripadnika Uprave policije i uposlenika MUP-a BPK. 

“ Prvi koraci u tom cilju su već poduzeti te su prema Nacrtu Budžeta kantona planirana veća budžetska izdvajanja za Ministarstvo unutrašnjih poslova za 183.255 maraka. Najvećim dijelom će biti usmjerena za plaće uposlenika, a u skladu s dogovorom Sindikata i Vlade BPK  Goražde o visini osnovice u 2023. godini. Povećanje s istom namjenom  je  planirano  i za  Upravu policije u iznosu od 1.100.000 KM” – precizirao je Hubjer.  

Dodao je da će se kao ministar unutrašnjih poslova i član Vlade BPK u narednoj godini zalagati  za osiguravanje još boljih uvjeta za rad, posebno u segmentu primjene savremene tehnologije informatičko-komunikacijske opreme, ali i materijalnog statusa u granicama realnih finansijskih mogućnosti ovog kantona te poboljšanja opće, lične i imovinske sigurnosti u BPK. 

“ S tim ciljem, pokrenute su i aktivnosti na iznalaženju adekvatne lokacije za izgradnju objekata za smještaj Jedinice za podršku. Pored sredstava planiranih u Budžetu kantona, dio sredstava planira se obezbijediti i kroz saradnju s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama. U toku je proces izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu. Sindikat ali i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, mogu dati prijedloge i primjedbe kako bi se obezbijedila što veća efikasnost rada ministarstva” – rečeno je na press konferenciji.   

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.