• OBJAVLJENO: 22.05.2006.
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o osnivanju javne ustanove Centar za stručnu obuku

Definisati sva sporna pitanja!
Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, u skladu sa zaključkom Skupštine BPK Goražde, organiziralo je javnu raspravu o Nacrtu Zakona o osnivanju javne ustanove Centar za stručnu obuku. Rasprava je okupila značajan broj učesnika koji mogu doprinijeti kvalitetnijoj izradi konačnog prijedloga Zakona.
No, iako je Nacrt Zakona usvojila Kantonalna Skupština i uputila ga u javnu raspravu, on je tokom rasprave izazvao određene dileme i primjedbe. Neke od njih odnosile su se na to ko će se obučavati u ovom Centru da li srednjoškolska omladina ili odrasli, te da li će i koliko biti validne diplome odnosno certifikati koje izda, zatim da li će Centar biti pripojen primjerice nekoj od srednjih škola ili je ispravno rješenje zasebna javna ustanova ili pak javno preduzeće. No kako je istaknuto, pokušaj da se Centar formira kao javno preduzeće već je propao prije dvije godine jer na opremi kojom raspolaže ne može se vršiti proizvodnja što je jedan od uslova. S druge strane, donator opreme vrijedne nekoliko miliona dolara spreman ju je prenijeti na Kanton odnosno na Centar za stručnu obuku, ali tek kada se on formira kao javna ustanova. Svi učesnici rasprave složili su se da uposlenim u ovom Centru kojima status predstavlja glavnu prepreku već osam godina, treba pomoći, te ne dozvoliti da oprema propadne.
Ovom prilikom iznesene su i primjedbe uposlenih koje bi, po njihovom mišljenju trebale biti ugrađene u Zakon, a odnose se na sjedište Centra te njegovo finansiranje jer, kako je rečeno, sami ne mogu opstati. Stoga traže da se u Zakonu uvrsti član po kojem će Vlada Kantona preuzeti redovno finansiranje Centra za stručnu obuku u 100 % iznosu, te da u slučaju dodatne zarade kroz aktivnosti Centra, viškom prihoda nad rashodima raspolaže osnivač. Uposlenim u Centru za stručnu obuku bitno je da im se nakon niza godina konačno riješi status zbog kojeg su im zatvorena sva vrata i da imaju redovna primanja, a sami to ne mogu obezbijediti – rečeno je uz napomenu da su sve dosadašnje Vlade izbjegavale da Centar uvrste u budžet, te da nije donesen ni jedan akt kojim bi Centar bio uključen u sistem obrazovanja i zapošljavanja. Na kraju je dogovoreno da se slijedeće sedmice održi još jedan sastanak nakon čega će se pristupiti izradi konačnog prijedloga Zakona o osnivanju javne ustanove Centar za stručnu obuku.

(Elma Geca)

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.