• OBJAVLJENO: 24.01.2023.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 2.redovnu sjednicu
Usvojeni Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2023.godinu

Skupština Bosansko- podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 2. redovnoj sjednici većinom glasova usvojila je Budžet BPK Goražde za 2023.godinu u iznosu od 55.482.115 KM.

Kako je kazao resorni ministar Nedim Muratspahić, ovogodišnji budžet za 15 posto je veći u odnosu na rebalansirani za 2022.godinu.

Budžet je usvojen u  predloženom iznosu i, po riječima Muratspahića, visina prihoda i rashoda ostala je ista u odnosu na nacrt. Određene korekcije desile su se na način da su neki ekonomski kodovi unutar budžeta umanjeni, a drugi uvećani, kako bi bile prihvaćene određene primjedbe iznesene na javnim raspravama održanim u sve tri lokalne zajednice na području kantona, kao i na prijedlog ministara resornih ministarstava.

U  odnosu na prijedlog.  budžet je korigovan i na sjednici Skupštine  prihvatanjem amandmana Vlade BPK Goražde da se u okviru budžeta obezbijede nedostajuća sredstva na ekonomskom kodu Ministarstva za unutrašnje poslove za prijem i  obuku kadeta te 40.000KM za nabavku neophodne opreme.

Vlada a ni Skupština BPK Goražde na sjednici kantonalnog parlamenta nisu prihvatili nijedan amandman opozicije, a Budžet BPK Goražde usvojen je sa 15 glasova “za”, četiri protiv i dva suzdržana. Bez rasprave, većinom glasova usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.