• OBJAVLJENO: 14.12.2011.
Posjeta ministrice Azre Kuljuh resornom Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku
Saradnja dva ministarstva na izradi novih zakona o socijalnoj zaštiti


Ministrica za  socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Azra Kuljuh susrela se 14.decembra u Sarajevu i sa Vjekoslavom Čamberom, federalnim ministrom rada i socijalne politike, te njegovim saradnicima.

Ministar Čamber kazao je na početku razgovora da je Vlada prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da se dug prema civilnim invalidima vrati u potpunosti do polovice iduće godine. Bosansko-podrinjski kanton može se pohvaliti da takvih dugovanja nema, te da se sve nadoknade iz oblasti invalidnina i socijalne zaštite redovno isplaćuju. Naš kanton jedan je od rijetkih kantona koji isplaćuje dječiji dodatak i izdvaja pomoć porodicama za treće i svako naredno dijete u iznosu od 250 KM.

Jedan od problema sa kojim se suočava Bosansko-podrinjski kanton Goražde jeste nedostatak finansijskih sredstava za plaćanje smještaja za 85 štićenika Centra za socijalni rad u ustanovama na području Federacije BiH. Prema riječima ministrice Azre Kuljuh, do sada je Sarajevski kanton godišnje za ovu namjenu izdvajao oko pola miliona KM, a uz sagledavanje mogućnosti da se ta praksa nastavi i u narednom periodu, federalni ministar Vjekoslav Čamber obećao je podršku i federalne Vlade. U ovoj godini kako je istaknuo ministar, nastavilo se i sa pomoći Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku centrima sa socijalni rad, od kojih je i Centar za socijalni rad iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kad je riječ o saradnji dva ministarstva u idućoj godini, ministar Čamber naglašava:

„ To je saradnja vezana za izradu novog zakona za zaštitu obitelji sa djecom i to je projekat na kojem dva ministarstva već sudjeluju. Imenovana je i radna grupa koja je imala već jedan sastanak. Mi smo o tome, najprije, razgovarali na Koordinaciji ministara na federalnoj razini i imaćemo sastanak na tu temu u januaru . Radi se o jednom od temeljnih zakona kada je u pitanju zaštita te populacije u F BiH i koji će tražiti za svoju realizaciju dosta sredstava iz županijskih ministarstava, a iz Federalnog ministarstva. Što se tiče drugih projekata, to su projekti socijalne zaštite i novi projekti u oblasti invalidnosti i zapošljavanja invalida, profesionalna prekvalifikacija i rehabilitacija. To su ti projekti sa kojima će vaše ministarstvo u dogledno vrijeme biti upoznato i za koje očekujemo da će biti kvalitetan partner ministarstvu kada je u pitanju provedba tih projekata“.

Nakon posjete resornim federalnim ministarstvima, ministrica Azra Kuljuh dala generalnu ocjenu o onome što je tamo razmatrano i dogovoreno.

„  Ova posjeta je bila pokušaj da se nastavi prekinuti kontinuitet, jer već šest mjeseci nije bilo resornog ministra. Ono što je značajno za naš kanton jeste da u federalnim ministarstvima zaista postoji raspoloženje, konkretna obećanja i aktivnosti koji se već provode. Ono što je optimistično je da nas ima u projektima federalnih ministarstava i da možemo očekivati pomoć, a ono što je evidentno da je iz ovih ministarstva sve manje konkretne finansijske pomoći.  Pomoć će biti izražena kroz projekte koje ćemo plasirati prema federalnim ministarstvima, gdje postoji mogućnost da ih zajednički realiziramo, uz neko naše učešće od 30%, a negdje više ili manje“- riječi su ministrice Kuljuh.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.