• OBJAVLJENO: 30.03.2023.
ODRŽANA 19. REDOVNA SJEDNICA VLADE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Data saglasnost na „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2023.godinu“

Na današnjem  zasjedanju,  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojom odlukom dala je saglasnost na „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2023.godinu“ za čiju implementaciju  je u budžetu Ministarstva za privredu BPK Goražde, na ekonomskom kodu-Subvencije privatnim preduzećima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, predviđen finansijski iznos od 475.050 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu BPK Goražde, saglasnost je data premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora  o izvođenju radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozrara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2023.godinu. U skladu s Okvirnim sporazumom, izvođač radova je firma „Okac“ d.o.o., a finansijska sredstva za realizaciju ovog ugovora u iznosu od  359.119,80KM,  obezbijeđena su u budžetu Direkcije za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde.

Saglasnost je dobila i Odluka o pokretanju aktivnosti kada jer riječ o upotrebi voda iz i oko Tunela“Hranjen“ radi vodosnabdijevanja Grada Goražde, što obuhvata izradu studije/elaborata o mogućim količinama i kvalitetu vode, ekonomskoj opravdanosti zahvata i dovođenja vode kao i njenoj upotrebi. S tim u vez,i ispred Ministarstva za privredu BPK Goražde imenovana je i komisija za provođenje aktivnosti, a koordinaciju rada u skladu s Odlukom vršit će premijer BPK Goražde u saradnji sa ministrima za privredu te urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada BPK Goražde svojom odlukom  dala je saglasnost ovom ministarstvu za učešće  na Javnom pozivu za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava- Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije, koji je objavilo  Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Također, ovom ministarstvu saglasnost je data i na „Program o utrošku sredstava sa ekonomskog koda -Tekući transferi nižim nivoima vlasti čija je vrijednost 45.000KM, a njegovom implementacijom u planu je realizacija projekata nižih nivoa vlasti iz oblasti zaštite okoliša. Na prijedlog ovog ministarstva, saglasnost je data i  na Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovne zgrade, odnosno zgrade „Đačkog doma“ u Goraždu u svrhu privremenog smještaja korisnika usluga JU „Dom za stara iznemogla lica“ BPK Goražde,  kako bi se stvorile mogućnosti za realizaciju projekta izgradnje-rekonstrukcije objekta ove javne ustanove. Ugovor s Gradskom upravom Grada Goražde, u čijem vlasništvu je zgrada Đačkog doma, potpisat će premijer BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, data je saglasnost na Odluku o odobravanju novčanih sredstava JU „Centar za kulturu Goražde“ na ime sufinansiranja realizacije projekta „Održavanje kontinuiteta izdavanja novine „Glas Goražda“. Kako bi se spriječilo gašenje jedinog printanog medija na prostoru BPK Goražde, koji je ujedno i jedini pisani svjedok svih događaja s naših prostora u posljednjih tridest godina, resorno ministarstvo podržalo je ovaj projekat i obezbijedilo finansijska sredstva za ponovno uspostavljanje kontinuiteta izdavanja novine, uz štampanje i prethodnih brojeva u izostatku, što je  bilo onemogućeno  zbog dugovanja.

Vlada BPK Goražde svojim zaključkom, na prijedlog  Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, dala je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava po osnovu socijalne zaštite, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. Po dobijanju saglasnosti Sporazum će potpisati JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde i JU „Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde“.

Svojom Odlukom, Vlada BPK Goražde, s finansijskim iznosom od 10.000KM, podržala je sufinaniranje Projekta „Pomoć i podrška realizaciji projekta Merhametove javne kuhinje i pekare“ koji će implementirati HO „Merhamet“ MDD-Regionalni odbor Goražde.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.