• OBJAVLJENO: 31.03.2023.
KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE BPK-A GORAŽDE DANAS ODRŽAO 3.REDOVNU SJEDNICU
Usvojen Program aktivnosti Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde za 2023.godinu

Nakon usvajanja Zapisnika sa 2. redovne sjednice , Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju  Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) ,  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Senad Čeljo.

Razmatrana je a potom i primljena k znanju Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde, o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 14.02.2023-26.02.2023.godine. Između ostalog, u navedenom  periodu zabilježen je 21 pojava požara, koji su brzom intervencijom Profesionalne vatrogasne jedinice lokalizovani,

Na današnjoj sjednici razmatran je, a potom i usvojen, Program aktivnosti  Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde za 2023.godinu. Plan aktivnosti koncipiran je u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te drugim podzakosnkim aktima koji regulišu ovu oblast.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.