• OBJAVLJENO: 02.06.2023.
Održana 27. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen konačan plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport donesen je zaključak kojim se utvrđuje Konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za 2023. godinu- Redovni programi- kvalitetni sport, kantonalni savezi, sport lica sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 446.852,27 KM, od čega je sportskim klubovima za pripreme i takmičenja planiran ukupan iznos od 355.652,27 KM.

Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost na Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu. Saglasnost je data za upis učenika u sljedeća odjeljenja. JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde data je saglasnost za upis dva odjeljenja Opće gimnazije te jedno odjeljenje agroturistički tehničar pri Poljoprivrednoj školi. JU Srednjoj tehničkoj školi „Hasib Hadžović“ Goražde saglasnost je data za upis učenika po jedno odjeljenje Elektrotehničar računarstva i informatike, Hemijski tehničar- opšti smjer i Mašinski tehničar za CNC tehnologije. JU Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ Goražde data je saglasnost za upis učenika po jedno odjeljenje Elektro struka: Elektrotehničar mehaničar, Elektroničar telekomunikacija- III stepen, Mašinska struka: Automehaničar- III stepen i Administrativna struka: Poslovno-pravni tehničar- IV stepen.

Vlada BPK Goražde svojom Odlukom resornom Ministarstvu dala je saglasnost za isplatu novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime  V (pete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2023. godinu.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za privredu, na Odluku o pristupanju izradi „Strategije razvoja regionalnih cesta BPK-a Goražde za period 2023-2033. godina“. Navedenom strategijom bio bi realizovan strateški cilj Vlade BPK-a Goražde koji podrazumjeva unaprjeđenje i razvoj putne infrastrukture na području Kantona. Osim postojeća dva regionalna pravca, regionalna cesta R-448 (Potkozara_Goražde-Hrenovica) i regionalna cesta R-448 a (Osanica-Ilovača- Prača), predviđeno je proširenje mreže regionalnih cesta na području Kantona, prekategorizacijom lokalnih cesta u regionalne ceste.

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlade, donesen je Zaključak kojim Vlada BPK-a Goražde prihvata Analizu i mišljenje Ministarstva za privredu BPK-a Goražde o potrebi osnivanja kantonalnog javnog preduzeća. Po mišljenju Ministarstva za privredu BPK-a Goražde komunalno javno preduzeće bi upravljalo, koristilo i održavalo imovinu i imovinska dobra (izletišta, zaštićena područja, kulturno-istorijska nalijeđa, neperspektivnu vojnu imovinu dodjeljena na korištenje kantonu) u vlasništvu BPK Goražde, kao i mogućnost osnivanja poslovnih jedinica za proizvodnju peleta te upravljanje koncesionim objektima.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada BPK Goražde svojom odlukom, utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2022. godinu.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost na odluku o isplati subvencija javnim preduzećima na ime podrške realizacije projekata koji za cilj imaju zaštitu okoliša. Također, data je saglasnost ovom ministarstvu na odluku o isplati dijela novčanih sredstava na ime kupovine poslovnog prostora u stabeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.