• OBJAVLJENO: 08.06.2023.
Na sastanku održanom u Domu sindikata u Sarajevu
Predstavnici Vlade BPK Goražde dali podršku aktivnostima koje se provode u vezi Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u FBiH

U organizaciji Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH , održan je sastanak socijalnih partnera Sindikata, Vlade Federacije BiH i Vlada kantona u FBiH u vezi sa inicijativom za Izmjene  i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u FBiH.

Na sastanku održanom u Domu sindikata u Sarajevu učešće su uzeli  premijer i sekretar Vlade  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov i  Emir Sijerčić.

Tokom sastanka vođena je konstruktivna rasprava o budućim aktivnostima po pitanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave, sudske vlasti i javnim ustanovama na nivou Federacije BiH, kantona, gradova i općina u cilju poboljšanja prava uposlenika.

S tim u vezi, Sindikat je pripremio dokument pod nazivom „Principi za protokol o vođenju pregovora za zaključenje novog jedinstvenog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti na nivou Federacije BiH, kantona, gradova i općina“ koji bi nakon davanja saglasnosti od strane Vlade FBiH, trebao biti potpisan do 26. juna 2023. godine.  Nakon potpisivanja Protokola između sindikata i federalnog ministra pravde otvara se proces za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, a  kako je istaknuto, Samostalni  sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, već je  pripremio  određeni nacrt  izmjena i dopuna  kolektivnog ugovora ,  koji će biti prezentiran kroz pregovore.

U  cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenika u organima uprave i javnim ustanovama u Federaciji BiH, na sastanku je data podrška  sindikatu u provođenju aktivnosti koje bi u konačnici rezultirale potpisivanjem Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.