• OBJAVLJENO: 22.08.2006.
Delegacija Vlade FBiH i Svjetske banke posjetila BPK-a Goražde

Delegacija Vlade FBiH i Svjetske banke posjetila BPK-a Goražde

Vlade FBiH godišnje investira u Bosansko-podrinjski kanton 4,5 miliona KM!

Premijer Vlade Federacije BiH Ahmet Hadžipašić, posjetio je 22.08. 2006. Bosansko-podrinjski kanton Goražde, a u njegovoj delegaciji nalazili su se i šef Ureda Svjetske banke za BiH Dirk Rajnerman, te Safet Daut, direktor Fondacije “OdRaz.”

Oni su sa zvaničnicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prvo, obišli povratničko naselje Pitino Polje u opštini Novo Goražde gdje bi uskoro trebao da počne sa realizacijom značajan međuentitetski projekt. Riječ je o sanaciji i asfaltiranju puta Hubjeri-Pitino Polje, u vrijednosti od 300.000 KM, kojeg posredstvom Fondacije “OdRaz” finansiraju Svjetska banka i Vlada Federacije BiH. Realizacija cjelokupnog projekta koji između ostalog uključuje i izgradnju mosta koji povezuje naselja Hubjeri i Kopači, koštala bi od pet do šest miliona maraka i sasvim je izvjesno da će se u nju, prema riječima Premijera Hadžipašića iduće godine uključiti i Vlada Republike Srpske.

Nakon toga, na sastanku u zgradi Vlade BPK-a Goražde članove delegacije sa aktuelnom ekonomsko – socijalnom situacijom upoznali su Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči, ministar za privredu Ferid Bučo i načelnici općina u sastavu kantona: profesor Mustafa Kurtović, Asim Zec i Zijad Kunovac.
Ističući vrlo dobru dosadašnju saradnju, Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči, kazao je da fedaralna Vlada i Svjetska banka u Bosansko-podrinjski kanton kroz raznovrsne projekte godišnje investiraju oko 4,5 miliona KM. Ova saradnja nastaviće se i ubuduće, a prioritet nad prioritetima, prema njegovim riječima, je izgradnja putne komunikacije Goražde-Sarajevo, tunelom kroz Hranjen dužine 62 km, te otvaranje novih radnih mjesta kroz projekte zapošljavanja i jačanje privrede, za što je obećana podrška.
Svjetska banka, prema riječima šefa Ureda Svjetske banke u BiH Dirka Rajnermana, u budućnosti će svoju aktivnost bazirati upravo na stvaranju uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, a jedan od projekata na kojem trenutno radi je zapošljavanje osoba koje su ostale bez posla a starije su od 40 godina, u čemu imaju veliku podršku premijera Hadžipašića. Inače, projekt Svjetske banke za razvoj zajednica u Federaciji vrijedi 23 miliona američkih dolara, od čega je u izgradnju škola, školskih i dječijih igrališta, biblioteke i puteva na području BPK-a Goražde investirano oko dva miliona KM.

Svoju privrženost Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde federalna vlada iskazala je kroz podršku u vidu granta od 7 i po miliona KM, koji se neće mijenjati uprkos povećanom prilivu sredstava po osnovu PDV-a , izjavio je Premijer Vlade Federacije BiH Ahmet Hadžipašić. On je kazao da je realno da u idućoj godini počne izgradnja hidroelektrane “Ustikolina”za što su završene sve pripremne radnje. Prema njegovim predviđanjima, odnosi sa Svjetskom bankom i MMF-om biće osnaženi u idućoj godini, što će značiti više novca za započete i nove projekte.Uređena je i socijalna oblast; prava veterana definisana kroz zakon, kao i prava civilnih žrtava rata i civilnih invalida. Sve ovo će, kako ističe Premijer Hadžipašić, doprinijeti kvalitetnijoj egzistenciji. U proceduri je, takođe, Zakon o namjenskoj industriji, a njegovo donošenje značiće kvalitetniji pomak u cilju komercijalnog nastupa prema inostranstvu. Nastaviće se i osnažiti svi projekti koji idu preko Fondacije “OdRaz” i IFAD-a , dok će Zavod za zapošljavanje kroz budžet dobiti kvalitetniju podršku nego do sada.

“Ostaje borba za radna mjesta, jer su to sve pretpostavke za nekog od investitora i sigurno u ovom trenutku, bez obzira na industrijsku tradiciju, hemijsku, metalsku i mašinsku , lakše se dolazi radnih mjesta na osnovu prirodnih resursa, naročito u voćarstvu i poljoprivredi- riječi su Premijera Hadžipašića. On je, takođe, iskazao svoju podršku Vladi BPK-a Goražde u nastojanjima da objedini zdravstvene fondove Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog kantona, te poboljša uvjete za školovanje mladih otvaranjem u Goraždu isturenog Odjeljenja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
U nastavku posjete, delegacija na čelu sa federalnim premijerom Ahmetom Hadžipašićem obišla je firmu “Bektointernacional”, te Gradsku biblioteku i OŠ “Fahro Baščelija” u Goraždu, kao i sportske terene u općini Pale-Prača, čiju je obnovu finansirao “OdRaz”.

Ova Fondacija čiji je osnivač Vlada Federacije BiH, implementira nekoliko razvojnih projekata iz oblasti obnove i razvoja infrastrukture, tranzicije, zapošljavanja, mikrokreditiranja, razvoja poduzetništva i drugih projekata iz Programa Vlade Federacije BiH. Projekti su podržani kreditima Svjetske banke i drugih domaćih i stranih kreditora, budžetskim sredstvima općina, kantona i Federacije BiH, vlastitim učešćima korisnika projekta, donacijama i iz drugih izvora.

Kroz jedan od tih projekata, Projekt razvoja zajednica (CDP) kojim su podržana najnerazvijenija područja FBiH, posebno ruralne i povratničke sredine, do sada je realizirano preko 230 različitih infrastrukturnih, ali i edukacijskih, kulturoloških, sportskih i drugih projekata.Ukupna vrijednost tih projekata, realiziranih u protekle četiri godine, prema riječima direktora Fondacije Safeta Dauta, iznosi preko 23 miliona KM, od čega su oko 30% učešća iz budžeta, općina, Vlade Federacije i korisnika projekta, a oko 70 % iz kredita Svjetske banke koja su za krajne korisnike nepovratna.
U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je od 2002. godine kada je praktično počela implementacija Projekta razvoja zajednica (CDP), realizovano preko 20, prvenstveno infrastrukturnih podprojekata koje je Vlada F BiH podržala putem Fondacije OdRaz-Projekt CDP. Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 2 miliona KM. Pored Projekta CDP Fondacija OdRaz je implementirala Program rekonstrukcije ruralne infrastrukture iz okvira Projekta razvoja stočarstva ruralnog finansiranja, koji se finanisra iz kredita IFAD i OPEC. U okviru ovog projekta u toku ove godine realizovano je, ili je relaizacija u završnoj fazi, ukupno 13 podprojekata lokalne infrastrukture. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 2,3 miliona KM, od čega je korisničko učešće oko 25%, a ostalo su sredstva koje je obezbijedila Vlada F BiH putem kreditnih aranžmana IFAD-OPEC i za krajnje korisnike projekata ovo su nepovratna sredstva.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.