• OBJAVLJENO: 31.10.2006.
Premijer BPK-a Goražde upriličio prijem u povodu 25.oktobra-Dana penzionera

Premijer BPK-a Goražde upriličio prijem u povodu 25.oktobra-Dana penzionera

Penzioneri zaslužuju najbolje!?!

U povodu 25. oktobra-Dana penzionera, Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči upriličio je prijem za predsjednika i članove Predsjedništva Udruženja penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovom prijemu prisustvovao je i ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose Midhat Bašić.
Uz čestitke svim penzionerima za njihov dan, bila je ovo prilika da nosioci najviše izvršne vlasti kantona porazgovaraju sa penzionerima o aktuelnim problemima sa kojima se susreće ovaj dio populacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Udruženje penzionera BPK-a Goražde, prema riječima njenog predsjednika Selima Hadžiavdića, broji 3200 članova i jedno je od najaktivnijih udruženja penzionera u Federaciji BiH. Goraždanski penzioneri zadovoljni su dosadašnjom saradnjom sa Vladom BPK-a Goražde, zahvaljujući kojoj su realizirali niz projekata na poboljšanju standarda članova svog udruženja. U cjelini, uz uvažavanje prilika u kojima se nalazi društvo, a posebno Bosansko-podrinjski kanton Goražde, penzineri, kako su istakli ne mogu biti zadovljni svojim statusom, niti materijalnim prilikama u kojima se nalaze, te traže sistematsko rješavanje njihovih problema. Kao poseban problem, oni su istakli rješavanje pitanja zagrijavanja prostorija svog udruženja. Istina, penzioneri su ugradili centralno grijanje, ali ga zbog problema sa plaćanjem električne energije, koja im je osnovni energent, nisu u stanju isfinansirati, te su prisiljeni da se ponovo vrate starom načinu zagrijavanja.
Ovo, kao i druga pitanja nastojaće se riješiti, a pomoć Vlade i njenih ministarstava na predočene zahtjeve i ponuđene projekte, kako je naglasio Premijer Uruči, neće ni ovog puta izostati. Vlada BPK-a Goražde, odnosno, njeno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, tako je i ove, kao i prethodnih godina, obezbijedilo ogrijev za 20 najugroženijih penzionera, a podrška nije izostala ni kod obilježavanja samog Dana penzionera.
Inače, svoj dan penzineri sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odlučili su ove godine da obilježe skromno, bez posebnih svečanosti, uz druženje na tradicionalnom dvodnevnom šahovskom turniru u prostorijama svog udruženja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.