• OBJAVLJENO: 29.11.2006.
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završila vrlo uspješnu godinu aktivnih mjera zapošljavanja

JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završila vrlo uspješnu godinu aktivnih mjera zapošljavanja

Ugovore o zapošljavanju potpisale 94 nezaposlene osobe !!!

JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličila je 28.11.2006. godine potpisivanje ugovora za još dva programa sufinansiranja zapošljavanja osoba sa evidencije ove službe. Sa ovim je JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde završila vrlo uspješnu godinu provođenja aktivnih mjera zapošljavanja.

Svečanom činu potpisivanja ugovora o zapošljavanju, pored Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazifa Uručija i ministara u Vladi kantona, prisustovali su i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Radovan Vignjević, direktor federalnog Zavoda za zapošljavanje Miralem Šarić, kao i direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Vahid Muharemović.

Prvi program je sufinansiranje zapošljavanja 14 osoba sa invaliditetom na prostoru BPK-a Goražde u vrijednosti od 100.800 KM, koji finansiraju Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Federalni zavod za zapošljavanje. Programom je obuhvaćeno 6 civilnih i 8 ratnih vojnih invalida.

Drugi program je podsticaj zapošljavanja nezaposlenih osoba sa evidencije Službe 2006-II u vrijednosti od 374.400 KM, koji u potpunosti finansira Federalni zavod za zapošljavanje. Po mjerama Programa, 19 osoba je sa VSS, 4 osobe sa VŠS, 32 osobe sa SSS/KV pripravnici i 25 osoba u mjeri „posao za sve“, gdje ima nezaposlenih osoba svih zanimanja od NK-KV-SSS-VSS, koji su već radili i imaju radno iskustvo. Ukupan broj poslodavaca u ovim programima je 40.

JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde u 2006. godini implementirala je devet(9) programa u kojima je šansu za posao dobilo 349 nezaposlenih osoba. Kako je naglasila direktorica Službe Nafija Hodo, zahvaljujući ovim programima JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde već sedam mjeseci iz mjeseca u mjesec smanjuje broj nezaposlenih, a podaci iz dvije evaluacije programa koju su implementirani u 2005. godini govore da je 67 % osoba uključenih u ove programe ostalo u radnom odnosu.

„ Neko će reći da ovi podaci nisu veliki, ali u odnosu na prošle godine oni su impozantni. Sigurno da ove velike rezultate nismo mogli postići bez velike podrške naših poslodovaca na prostoru BPK-a Goražde, Vlade BPK-a Goražde, općina i Upravnog odbora Službe. Ali najveću zahvalnost još jednom moram uputiti Federalnom zavodu za zapošljavanje, koji je prepoznao da Bosansko-podrinjski kanton treba istinsku pomoć i to je i uradio“- istakla je direktorica Hodo.

Čestitke novouposlenim radnicima i njihovim poslodavcima, uputili su, ovom prilikom, federalni ministar za rad i socijalnu politiku Radovan Vignjević, direktori federalnog Zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo Miralem Šarić i Vahid Muharemović, kao i Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči, koji su u svojim obraćanjima posebno naglasili značaj zapošljavanja lica sa invaliditetom, ali i mladih osoba, od kojih u velikoj mjeri zavisi budući ekonomski razvoj i prosperitet ovog kantona.

Ministar Vignjević i direktor Šarić uručili su ugovore Rašidu Mašiću, osobi sa invaliditetom i Senadi Suljić, koji su svoje prve ugovore sklopili sa firmama“ISUZU“, odnosno, „Bosansko-podrinjskim šumama“, čime je na simboličan način počelo potpisivanje 94 ugovora o zapošljavanju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.