• OBJAVLJENO: 22.12.2006.
Ministarstvo za boračka pitanja provodi aktivne mjere u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja provodi aktivne mjere u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije

Kreditima i jednokratnim pomoćima do boljih uslova stanovanja!

Milion konvertibilnih maraka kreditnih sredstava, posredstvom Raiffeisen banke i Ministarstva za boračka pitanja u Vladi BPK-a Goražde bilo je u 2006. godini na raspolaganju borcima i članovima njihovih porodica za rješavanje stambenih problema.

Ovo je istakla ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović na press konferenciji na kojoj je, između ostalog bilo riječi i o bespovratnoj jednokratnoj novčanoj pomoći namijenjenoj, takođe, za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih boraca.

Prema riječima ministrice, od 50 upućenih zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava njih 42 ispunjavalo je sve potrebne uslove, pa je ove, veoma povoljne kredite, uz nisku kamatu i dugoročnu otplatu, dobilo 11 porodica šehida, 11 ratnih vojnih invalida, 19 demobilisanih boraca i 1 dobitnik najvećeg ratnog priznanja „zlatni ljiljan“, za što je utrošeno 640.000 KM, od milion za ovu namjenu. Ostatak predviđenih sredstava za ovu godinu utrošiće se nakon ponovljenog javnog poziva, u drugom krugu podjele kredita.

Ministarstvo za boračka pitanja izdvojilo je u svom budžetu i 130.000 KM za jednokratne, bespovratne pomoći borcima i članovima njihovih porodica koji su slabijeg materijalnog stanja i nisu se u mogućnosti kreditno zaduživati, kao i onima koji ni po kojem osnovu do sada nisu bili u prilici da dobiju odgovarajuća sredstva za sanaciju uništenih stambenih objekata.

Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći još je u toku, a da je interesovanje veliko govori broj više od sto pristiglih aplikacija za dodjelu ovih sredstva koja će se dodjeljivati u iznosima od 1000 do 3000 KM po pojedincu. Prednost će imati domicilno stanovništvo, koje do sada nije bilo ni u jednom projektu pomoći nadležnih ministarstava, u čijem prioritetu je do sada bilo rješavanje pitanja povratničke populacije.

Sredstva za slične namjene planirana su u budžetu Ministarstva za boračka pitanja i za narednu 2007. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.