• OBJAVLJENO: 10.01.2007.
Izdvojili smo sa 55. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvojili smo sa 55. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Zdravstvenim ustanovama odobrena sredstva za grijanje i ublažavanje negativnih posljedica uvođenjem PDV-a za lijekove

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod predsjedavanjem Nazifa Uručija, održala je 28.12.2006.godine svoju 55.redovnu sjednicu, posljednju u 2006. godini.

Na početku sjednice, Vlada je razmatrala materijale iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose i usvojila Rješenje o utvrđivanju oznaka za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2007.godini.

Ministar za privredu dobio je od Vlade saglasnost na Projekt zimskog održavanja prohodnosti putnih pravaca Hrenovica-Mesići, Grebak-Turbeta i puteva za povratnička naselja. Odobreno je i plaćanje računa privrednom društvu „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo u vrijednosti od 204.804,65 KM, po Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji ovog mosta -IV privremena situacija, dok je po Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji ulica Zaima Imamovića i Ruždije Islamagića, Vlada dala saglasnost ministru za privredu da izvrši ovjeru i plaćanje okončanih situacija privrednom društvu „Goraždeputevi“ u vrijednostima od 31.577,19 KM i 1.626,48 KM.

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primili su k znanju i izvještaj Komisije za kontrolu realizacije ugovorenih obaveza o korišćenju sredstava za podsticaj investicija iz Budžeta BPK-a Goražde, Ministarstva za privredu.

Nakon uvodnog obrazloženja ministrice za boračka pitanja Nermane Sofović, Vlada BPK-a Goražde odobrila je novčana sredstva u iznosu od 1.200 KM na ime novčanih pomoći ( po 300 KM) za liječenje ratnog vojnog invalida i demobilisanih boraca: Ismeta Nevesinjca, Ekrema Krakonje, Miralema Bašaškića i Nisada Kurtovića. Odobrena su i sredstva u iznosu od 1.500 KM za sufinansiranje Projekta pomoći porodici Alije Odžaković, demobilisanog borca iz Goražda, dok su za sufinansiranje troškova zajedničkog Projekta poboljšanja statusa boračke populacije za mjesec decembar 2006. godine odobrena sredstva u iznosu od 2.500 KM. Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica u iznosu od 1.950 KM, za 12 boraca u VI grupi korisnika.

Ministarstvo za unutrašnje poslove dobilo je saglasnost da izvrši plaćanje računa federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosima od 20,827,50 KM i 18.154,25 KM, za obuku kadeta za činove „mlađi inspektor“ i „policajac“ na Policijskoj akademiji Vraca-Sarajevo.

Nakon uvodnog obrazloženja sekretara Vlade Emira Sijerčića, članovi Vlade zadužili su Ministarstvo za finansije da za narednu sjednicu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pripremi prijedlog Odluke o razrezu poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 2006. godinu, uz predhodnu analizu ostvarenih efekata od ove Odluke u 2005. godini, te predloži eventualne izmjene djelatnosti koje će se oporezivati na ovaj način.

U nastavku sjednice, Vlada BPK-a Goražde razmatrala je materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, te usvojila niz odluka od kojih izdvajamo Odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava za 247 korisnika prava iz zaštite civilnih žrtava rata po osnovu usklađivanja visine mjesečnih primanja civilnih žrtava rata, za mjesec mart 2005. godine, u ukupnom iznosu od 40.639,20 KM. Vlada je za potrebe obezbjeđenja grijanja javnoj ustanovi Dom za stara i iznemogla lica Goražde odobrila 10.000 KM, dok su za istu namjenu, sredstva u iznosu od po 5.000 KM odobrena i JU Dom zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ u Goraždu, (za potrebe obezbjeđenja grijanja terenskih i ambulanti porodične medicine), domovima zdravlja u Ustikolini i u Prači, te Zavodu za javno zdravstvo. Kantonalna bolnica Goražde je za potrebe grijanja i organizacije rada Prijemno-urgentnog centra dobila sredstva u iznosima od 20.000 KM i 10.000 KM, a sredstva od 10.000 KM, za izmirenje obaveza prema Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde dodijeljena su JU Dom zdravlja „dr. Isak Samokovlija“.

Vlada je usvojila, takođe, i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za ugradnju građevinskog materijala i stambeno zbrinjavanje raseljenih lica-povratnika i porodica u stanju socijalne potrebe u iznosu od 21.000 KM, za 17 korisnika ove finansijske pomoći, iz sredstava Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice.

Odobrena su i novčana sredstva u iznosu od 50.000 KM namijenjenih za rad parlamentarnih stranaka u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te usvojen niz odluka o isplati jednokratnih novčanih sredstava za ublažavanje negativnih uticaja uvođenjem PDV-a za lijekove i to: Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja- 119.907,94 KM ; Kantonalnoj bolnici Goražde – 25.888,06 KM; JU Dom zdravlja Goražde – 24.382,64 KM; Domu zdravlja Ustikolina – 1.124,55 KM i Domu zdravlja Prača – 1.802.90 KM, sve za period 01.01.- 31.05.05.2006.godine.

Na kraju sjednice odobrene su i jednokratne novčane pomoći od kojih izdvajamo: pomoć Fudbalskom savezu BPK-a Goražde, za organizaciju Bajramskog turnira u malom nogometu u iznosu 2.000 KM, Udruženju građana Radio klub „Tehničar“ Goražde, za nabavku neophodne antenske opreme u iznosu od 3.000 KM, Srpskom građanskom vijeću-Pokret za ravnopravnost Goražde, za obilježavanje božičnih praznika u iznosu od 2.000 KM, kao i novčana sredstva Općini Goražde u iznosu od 8.701,30 KM, za dodatne radove na projektu „Rekonstrukcija elektrodistributivne mreže na području povratničkog naselja Kolijevke“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.