• OBJAVLJENO: 01.02.2007.
Delagacija Vlade FBiH boravila u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Delagacija Vlade FBiH boravila u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Podrška Bosansko-podrinjskom kantonu i u novom sazivu Vlade!

Premijer Vlade Federacije BiH Ahmet Hadžipašić i fedaralni ministar prometa i komunikacija Nedžad Branković, sa saradnicima, boravili su 30.01.2007.godine u radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Delagacija Vlade Federacije BiH, na početku ove posjete, sastala se sa predstavnicima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Premijerom Nazifom Uručijem i ministrom za privredu, Feridom Bučom. Na sastanku je razgovarano o razvoju infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona, finansiranju ovog kantona iz Budžeta Federacije, kao i aktuelnim problemima u zdravstvu.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde, prema riječima Premijera Federacije BiH dr. Ahmeta Hadžipašića, postao je samodrživ, no za njegov razvoj i ubuduće će biti neophodna finansijska podrška Vlade Federacije, za koju, kako je naglasio, postoji dobro raspoloženje i u novom sazivu Vlade. Jedan od prioriteta, svakako, je izgradnja najbliže putne komunikacije od Goražda prema Sarajevu, čiji će idejni projekt u tri varijante, zahvaljujući Direkciji cesta Kantona Sarajevo, biti uskoro završen. Put koji bi udaljenost do Sarajeva skratio sa sadašnjih 100 na 62 kilometra nalazi se u prioritetima srednjoročnog plana modernizacije magistralnih puteva FBiH. Mogućnost za poboljšanje zdravstvene zaštite stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona, ovdje se vidi i kroz povezivanje zdravstvenih fondova ovog kantona sa Sarajevskim kantonom.

– Pomoć viših instanci vlasti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde trebala bi da postoji i kad je riječ o finansiranju obrazovnih institucija,- naglasio je Premijer Hadžipašić, koji je izrazio zadovoljstvo onim što je dosad učinjeno, kao i nadu da će nova Vlada zaokružiti projekte otkupnih stanica koje su ostali nedovršeni, a značajan su segment ekonomskog jačanja poljoprivrede i voćarstva.

– Iznos od 5 miliona i 400 000 KM investicija koje su u 2006. godini ušle u ovaj Kanton, dobar su pokazatelj dosadašnje dobre saradnje Bosansko-podrinjskog kantona sa Vladom Federacije BiH njenim ministarstvima i direkcijama, kao i sa drugim kantonima, posebno sa Kantonom Sarajevo, -kazao je Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči, koji je još jednom uputio riječi zahvalnosti svima onima koji su proteklom periodu pružali finansijsku potporu Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Nakon sastanka, delegacija Vlade Federacije BiH obišla je gradilište mosta preko rijeke Drine u goraždanskom naselju Osanica. Riječ je o investiciji vrijednoj blizu milion i po konvertibilnih maraka, za čiju realizaciju je sredstva, najvećim dijelom, obezbijedila Vlada Federacije, odnosno njeno resorno Ministarstvo za promet i komunikacije. Prema riječima federalnog ministra Brankovića, radi se o najhumanijem projektu koje je do sada realizirala Vlada Federacije, jer će ovaj most sa gradom povezati više od 130 povratničkih porodica iz pedesetak sela i zaselaka na desnoj obali rijeke Drine, koji su se do sada preko rijeke prevozili skelom, a značajan je i za sve one koji imaju namjeru da se vrate na Drinu i u ovaj kraj.

– Nadamo se da ćemo u toku ove, a najkasnije početkom slijedeće godine, imati potpunu projektnu dokumentaciju za goraždansku obilaznicu gdje se planira izgradnja još jednog mosta- riječi su Nedžada Brankovića.

Direkcija za ceste Federacije BiH u 2006. godini je na održavanje magistralnih puteva i posredstvom raznih projekata na područje ovog kantona plasirala oko 3 miliona KM, a takav trend, kako je istakao izvršni direktor za tehnička pitanja ove Direkcije Mirsad Dizdarević, nastaviće se i u ovoj godini.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.