• OBJAVLJENO: 08.02.2007.
Izdvojili smo sa 61. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvojili smo sa 61. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Usvojen Izvještaj Komisije za javne nabavke i izabrani najpovoljniji ponuđači za pružanje usluga

Pod predsjedavanjem Nazifa Uručija, 09.02.2007.godine održana je 61. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na početku sjednice, članovi Vlade dali su saglasnost Ministarstvu za privredu da izvrši plaćanje računa za izvedene radove na izgradnji potisnog cjevovoda za vodovodni sistem Ustikoline po okončanoj situaciji u iznosu od 2.713,73 KM, na osnovu Ugovora o zajedničkom finansiranju i izvođenju radova, zaključenim sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde.

Nakon kraće rasprave, na prijedlog resornog ministarstva sa dnevnog reda povučene su: Odluka o odobravanju novčanih sredstava Zemljoradničkoj zadruzi „Agropodrinje“, za realizaciju poboljšanja prodaje konzumne jabuke kroz novi proizvod, Odluka o davanju saglasnosti na trošenje sredstava za podsticaj u poljoprivredi, Odluka o davanju saglasnosti za ovjeru i plaćanje V-privremene situacije firmi „Hidrogradnja“, za radove na izgradnji mosta preko rijeke Drine u Osanici, kao i Odluka o plaćanju računa firmi „Medixon“ za poslove nadzora na izgradnji ovog mosta.

Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da pristupi izradi anex-a Ugovora osnovnom Ugovoru sa privrednim društvom „Hidrogradnja“d.d. Sarajevo, a koji se odnosi na izradu priključaka na most preko rijeke Drine u naselju Osanica.

U nastavku sjednice, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost ministru za boračka pitanja za plaćanje računa RRC „Fojnica“ u iznosu od 2.156 KM, koji se odnosi na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija, a odobrena su i novčana sredstva u iznosu od 540 KM na ime naknade za rad ljekarske komisije koja daje nalaz i mišljenje nadležnom organu, koji u prvom stepenu rješava o pravima prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Vlada je odobrila uplatu rate za mjesec februar, u iznosu od 15.000 KM Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, po osnovu Ugovora o izvođenju dislocirane nastave u Goraždu, kao i sredstva u iznosu od 27.850 KM za isplatu studentskih kredita za mjesec januar 2007. godine.

Usvojen je i Izvještaj Komisije za javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a nakon toga Vlada je donijela odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za pružanje usluga: osiguranja uposlenika BPK-a Goražde, isporuku kancelarijskog materijala, informatičko- tehničke opreme i materijala za informatičku opremu za budžetske korisnike, sukcesivnu isporuku štamparskih usluga, isporuku goriva za motorna vozila i lož ulja za kotlovnice u vlasništvu BPK-a Goražde, sukcesivnu isporuku sredstava za održavanje voznog parka, održavanje zgrada u vlasništvu BPK-a Goražde i usluge servisiranja i održavanja kopir aparata.

Na kraju svoje 61. redovne sjednice, Vlada BPK-a Goražde upoznala se i primila k znanju Izvještaj o radu SOS Kinderdorf dječijeg vrtića u Goraždu za 2006. godinu, kao i sa realizacijom projekata u toj godini, koji se odnose na jačanje porodice i odgojno-obrazovni rad u igraonicama.

sjednica je završena odobravanjem 500 EUR-a „Institutu der regionen europas“ za održavanje Skupštine Evropskih regiona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.