• OBJAVLJENO: 18.02.2007.
Izdvojili smo sa 62. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvojili smo sa 62. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Omogućeno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženim licima, koji nemaju osiguranje po drugom osnovu!

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 16.02.2007.godine svoju 62. redovnu sjednicu, kojom je predsjedavao Premijer Nazif Uruči.

Na početku sjednice, Vlada je Ministarstvu za boračka pitanja dala saglasnost za plaćanje računa za liječenje pacijenata u RRC „Fojnica“ u iznosu od 2.800 KM, kao i za plaćanje računa u iznosu od 2.472 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, na ime nadoknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, za mjesec januar 2007. godine.

Usvojena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 500 KM Udruženju građana za pomoć mentalno- retardiranim osobama BPK-a, za sufinansiranje učešća sportske ekipe ovog udruženja na takmičenju u stonom tenisu, koje će se održati u Tuzli 24.02.2007.godine, a usvojen je i zaključak kojim se daje saglasnost direktoru JU Centar za socijalni rad da potpiše Sporazum sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde o utvrđivanju naknade za zdravstvenu zaštitu lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, a koji nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu za plaćanje V- privremene situacije privrednom društvu „Hidrogradnja“ Sarajevo u iznosu od 108.325 KM, za radove na izgradnji mosta preko rijeke Drine u naselju Osanica, kao i za plaćanje nadzora ovih radova firmi „Medixon“, u iznosu od 2.864 KM. Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde odobreno je plaćanje dva računa firmi „Šeh-in“ za nabavku lož-ulja, u sveukupnoj vrijednosti od 136.781,75 KM.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, članovi Vlade BPK-a Goražde usvojili su Odluku o odobravanju novčanih sredstava Anelu Smajoviću u iznosu od 200 KM, na ime isplate studentskih kredita za oktobar 2006. i januar 2007. godine, kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinansiranju troškova prijevoza za redovne studente dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojom se reguliše sufinansiranje prijevoza i na međuopćinskim linijama.

U nastavku sjednice, Vlada je Muškom rukometnom klubu „Goražde, za izmirenje dosadašnjih obaveza i nastavak redovnih aktivnosti, odobrila novčana sredstva u iznosu od 10.000 KM, dok su Ženskom rukometnom klubu „Goražde“ odobrena sredstva u iznosu od 1.000 KM, za potrebe organizovanja Međunarodnog rukometnog turnira, čije je održavanje planirano za 18.02.2007.godine.

Pod tekućim pitanjima, članovi Vlade BPK-a Goražde donijeli su odluku o odobravanju putničkog vozila-kombija Savjetu MZ Kopači, za posjetu predstavnika ove MZ Banjaluci, u svrhu rješavanja problema koji se odnose na prostorno-planske dokumente u Opštini Novo Goražde.

Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči i ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose Midhat Bašić informisali su Vladu o proceduri izbora zamjenika Kantonalnog pravobranioca samoupravljanja i donošenju rješenja o imenovanju Alije Halilovića na ovu funkciju, koje će postati punosnažno nakon što ga potvrdi Skupština BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.