• OBJAVLJENO: 09.03.2007.
Potpisan Sporazum između Vlade BPK-a Goražde i Sindikata policije

Potpisan Sporazum između Vlade BPK-a Goražde i Sindikata policije

Povećanje plaća svim budžetskim korisnicima za 10 posto!

Sporazumom koji su 08.03.2007. godine potpisali Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Sindikat policije okončani su intezivni pregovori između Vlade i Sindikata, a nakon djelimičnog ispunjenja zahtjeva, goraždanski policajaci odustali su od daljih protesta.

Tim povodom, Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović organizovao je konferenciju za štampu na kojoj je izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom, kao i nadu da će se na isto tako zadovoljavajući način okončati pregovori sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja, zakazani za 09.mart.

Prijedlog Budžeta BPK-a Goražde za 2007. godinu kreće se u iznosu od 31,5 miliona KM i za 3 miliona KM veći je od prošlogodišnjeg. Ovo, prema riječima Premijera Halilovića, otvara mogućnost Vladi da ide sa povećanjem plaća od 10- 11 posto i da to poboljšanje osjete svi budžetski korisnici. Tako će se osnovica za obračun plaće sa 308 KM povećati na 340 KM, a naknada za topli obrok sa 7 KM na 8 KM, za što je potrebno oko milion i tristo hiljada konvertibilnih maraka.

„ Ostatak sredstava namjeravamo usmjeriti na različite oblasti- informisanje, kulturu, nauku, sport, a na prvom mjestu za potporu poljoprivrednim proizvođačima, tako što ćemo ove godine povećati iznos subvencija za poljoprivrednu proizvodnju od prvobitnih 250 000 KM, na 600.000 KM.“- riječi su Premijera BPK-a Goražde Salema Halilovića.

Federalni grant Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u iznosu od 7,5 miliona KM ni ove godine neće biti upitan bez obzira na priliv sredstava od PDV-a, uvjeren je Premijer Halilović, a ovaj kanton računa i na dalju potporu Vlade Kantona Sarajevo, kao i ostalih federalnih ministarstava.

Pred Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nastavak realizacije već započetih projekata, kao što je izgradnja mosta na rijeci Drini u naselju Osanica i druge po redu zgrade za pripadnike boračkih populacija, te asfaltiranje puteva Ilovača-Brzača i Berič-Spahovići.

„Kantonalna ministarstva intezivno rade na pripremi svojih programa rada, kao i projekata koje ćemo aplicirati prema federalnoj Vladi i Vladi Kantona Sarajevo, pa će se Program rada Vlade BPK-a Goražde za ovu godinu uskoro naći na dnevnom redu sjednice Vlade i Skupštine kantona. Značajan pomak je povećanje subvencija za poljoprivredu , kao i otvaranje mogućnosti za početak stvaranja ekonomski održivih poljoprivrednih domaćinstava. Tu su i neki drugi infrastrukturni projekti, među kojima je i izgradnja bolje putne komunikacije prema Sarajevu, no o njima biće riječi tek onda kada njihova realizacija u potpunosti postane izvjesna. „ – naglasio je na ovoj press konferenciji Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.