• OBJAVLJENO: 13.03.2007.
Vlada BPK-a Goražde predstavila brošuru u kojoj su sadržani izvještaji sa svih 58 redovnih sjednica Vlade održanih u 2006.godini

Vlada BPK-a Goražde predstavila brošuru u kojoj su sadržani izvještaji sa svih 58 redovnih sjednica Vlade održanih u 2006.godini

Nastavićemo sa transparentnim i javnim radom Vlade BPK-a Goražde!

„Sjednice Vlade BPK-a Goražde u 2006. godini” naziv je brošure koja je 12.03.2007.godine , u prisustvu članova Vlade, načelnika i predsjedavajućih Općinskih vijeća općina u sastavu Kantona, sekretara i predsjednika klubova poslanika Skupštine BPK-a, direktora kantonalnih ustanova, te predstavnika vladinih i nevladinih organizacija, predstavljena u Goraždu.

Organizator promocije bili su Premijer i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a njen izdavač Služba za odnose s javnošću BPK-a Goražde. Riječ je o dokumentu u kojem su objedinjene sve odluke i zaključci koje je u prošloj godini usvojila Vlada Kantona.

Iako je riječ o sjednicama prošle Vlade, na promociji ove brošure govorio je aktuelni Premijer Salem Halilović koji je između ostalog istakao da je riječ o bitnom dokumentu koji je, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, Vlada obavezna izdati.

“Na taj način svim građanima i institucijama omogućen je uvid u sve ono što je Vlada razmatrala i usvojila u 2006.godini. Taj kontinuitet će se nastaviti, odnosno i rad Vlade u novom sazivu rezultirat će novom brošurom uz mogućnost njene nadogradnje”, kazao je Premijer Halilović.

Govoreći o brošuri, bivši Premijer Kantona i aktuelni ministar zdravstva, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih osoba BPK-a Nazif Uruči istakao je da je ovaj kanton u vrijeme kampanje OSCE-a o potrebi pune primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama, prvi u Federaciji izdao kantonalni Registar i Vodič kroz Zakon o slobodi pristupa informacijama, te se i na taj način svrstao među one kantone čiji je rad Vlade i svih kantonalnih organa uprave transparentan i dostupan javnosti.

“Ova brošura je bitan podsjetnik i koristan dokument koji sadrži i informacije o tome kako su trošeni budžetski novci i izraz je transparentnosti i promocije onoga što je uradila Vlada u proteklom periodu”, kazao je Uruči.

Direktorica Službe za odnose s javnošću Vlade Kantona Anka Ćurovac kazala je da je namjera izdavanja ove druge brošure, običnom građaninu kojem nije dostupan internet, približiti rad Vlade, dok je Emir Sijerčić, sekretar Vlade, istakao da je Služba za odnose s javnošću pregledno i čitko uspjela objediniti sve bitne činjenice sa sjednica Vlade.

ELMA GECA

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.