• OBJAVLJENO: 15.02.2012.
Ministarstvo za privredu- Direkcija za ceste
DNEVNI IZVJEŠTAJ o prohodnosti saobraćajnica na području BPK Goražde za 15.02.2012. godine

1.    MAGISTRALNI  PUTEVI

 1. M-18 – Magistralni put Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić
 2. M-5 – Magistralni put Sarajevo – Pale – Prača
 3. M-20 – Magistralni put Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača
 4. M-18.1. Magistralni put  Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo
 

STANJE NA MAGISTRALNIM PUTEVIMA:

Iako je došlo do poboljšanja vremenskih prilika, vozačima se savjetuje da voze prilagođeno uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme.

       1.    Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić

–  na dionici Dobro polje – Miljevina, većim dijelom saobraća se jednom saobraćajnom trakom, sa velikim brojem proširenja, uz opasnost od obrušavanja lavina,

– i dalje je u prekidu za saobraćaj granični prelaz Šćepan polje – Hum, (od strane Crne Gore)

2.      Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača

–         saobraćaj motornih vozila se odvija jednom saobraćajnom trakom, sa većim brojem proširenja,

–         za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba pune zimske opreme,

 3.      Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača

–  dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

– na kritičnoj dionici Gacko – Tjentište, preko prevoja Čemerno, zabranjeno je kretanje teretnih vozila sa prikolicom i šlepera, osim za vozila do 3,50 t,

– saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom sa urađenim proširenjima za mimoilaženje,

– postoji opasnost od obrušavanja lavina,

– vozažima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme,

dionica Tjentište – Foča je prohodna jednom saobraćajnom trakom, sa urađenim proširenjima za mimoilaženje,

– dionica Foča – Goražde – Ustiprača je prohodna

 4.      Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

–          kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

–          put je prohodan uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme i

–          dionica Fočanska Jabuka – Trnovo je prohodna jednom saobraćajnom trakom, sa izrađenim većim brojem proširenja za mimoilaženje

 5.      Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad

–         otežan je saobraćaj zbog ugaženog snijega i mjestimične poledice na kolovozu i

–         za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba pune zimske opreme

 2.    REGIONALNI PUTEVI

 1. 1.      R – 448 – Regionalni put Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica

 

 

 

STANJE NA REGIONALNOM PUTU :

1.      Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,

      (l = 41,00 km),

–          put je prohodan sa izvedenim većim brojem proširenja za mimoilaženje,

–          za saobraćaj svih vozila je obavezna upotreba pune zimske opreme,

–          otežan je saobraćaj zbog slabe preglednosti, ugaženog snijega na kolovozu i mjestimične poledice,

–          preporučuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu

            Napomena:

Na regionalnom putu trenutno su u pripravnosti 3 (tri) građevinske mašine za čišćenje snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare.

        3.    LOKALNI PUTEVI

 1. 1.      Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)
 2. 2.      Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)
 3. 3.      Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)
 4. 4.      Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)
 5. 5.      Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)
 6. 6.      Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)
 7. 7.      Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)
 8. 8.      Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)
 9. 9.      Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

10. Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

 

 

 

 

 

 

STANJE NA LOKALNIM PUTEVIMA :

 1. Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)

– put je prohodan,

– zbog slabije preglednosti, ugaženog snijega i mjestimične poledice na kolovozu preporučuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu,(*)

 1. Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)

– put je i dalje teško prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca – (*)

 1. Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)

– put je prohodan,   – (*)

 1. Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)

– put je prohodan, – (*)

 1. Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)

– put je prohodan,  – (*)

 1. Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca  – (*)

 1. Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca  – (*)

 1. Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca – (*)

 1. Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca  – (*)

 1. Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

– put je prohodan,  – (*)

 1. Lokalni put Hanište – Ruda Glava, (l = 7,00 km)

– put nije prohodan,

– čišćenje puta od snijega se planira po sticanju uslova po prioritetima,

Još je u toku dodatno pročišćavanje pojedinih putnih pravaca po prioritetu: od magistralnih puteva, regionalnog puta, gradskih ulica, glavnih i sporednih nekategorisanih putnih pravaca, te puteva za povratnička naselja u Republici Srpskoj.

NEKATEGORISANI   PUTEVI:

1.   U Općini Goražde u toku su ponovna pročišćavanja po prioritetu, i to:

– u naseljima Prvi maj, Obarak, Vranjska mahala, Mujkovića polje, Bare, Luka i prema naseljima: Hubjeri (do Kopačkog mosta), pored Drine, lijevom obalom iznad Baćanskog mosta, Vran-potok, Belvedere, Laleta, Glamoč, Vranići, Lastavice, Kalac, Dolovo brdo, Rađenovice, Kamen, Sadba,

– Sadba – Žigovi, Sadba – Donje selo, Sadba – Gunjevići – Kučino – Osanica, Bošinj – Bogušići, Bogušići – Lukarice, Berič – Čitluk, prema selu Gočela,

u MZ Osječani: prema Osječanima, Rosijevićima i Mravima,

u MZ Berič: Berič – Brajlovići, Berič – Zubovići, Berič – Čitluk – Žišća – Vrelo – Cerovnjak – Prisojnica – Dolovi –  Štita, Cerovnjak – Guskovići, Vrečići –  Radovovići, Čitluk – Mrkovi, Pijesak – Ozrenovići, Pešteka mlin – kuća Mirsada Bećirevića, Pravoslavno groblje – Brekovi – Toholji, Vrečići – Kušeši, Vrečići – Šašići – Vlajčići – Vlahova šuma – Prisoje – Vraneši – Dražmilo, Hraneši – kuća Omerovića,  Hraneši – kuća Radovović Vasvije i nedovršeno prema Smolju,

u MZ Bogušići: prema Kiseljaku, Lukaricama, Gradac – Gornji Ratkovići i prema Gornjim Ratkovićima i Kamenu,

u MZ Mravinjac: pruga: Vitkovići – Mravinjac, donja cesta u naselju Mravinjac prema mljekari ”Milgor” i Bijeli put,

u MZ Zupčići: prema naselju Bukve, Biljin i Uhotići (Hrpete),

u MZ Sadba: (većim dijelom deblokirana), nekategorisani putevi Sadba – Krtjanovići i Kolovarice – Grabova ravan,

u MZ Vranići: put Gradac – Vranići,

u MZ Osanica: (većim dijelom deblokirana), (desna obala rijeke Drine) putevi: most na Osanici – Ljukov do, prema Zubovićima i Vrtiji (Donji Zubovići), (lijeva obala  rijeke Drine) prema Gornjoj Bratinji i nekategorisani put Gornja Bratinja – Pijestina,

u MZ Posestra: nekategorisani putevi prema Doli, Vučijoj stijeni, Butkovićima,  Gunjevićima, Bakijama, Kutješima, Dobroj vodi i Rutovićima,

u MZ Rešetnica: (većim dijelom deblokirana), putevi prema: Kosače, Ledina, Vrbice, Pjestini, Kovačićima i Pod Borovićima, Borovićima, Gajevima, Uglješićima, Rešetnici i Bujacima,

u MZ Ilovača: putevi prema: Plehama, prema džamiji do Bratiškog potoka, Okolištima, Luci, Konjevićima, Ćatovićima, Zabusu, Šadevinama, Vladačićima,  Duginjama i Brdarima,

u MZ Kraboriš: nekategorisani put Smoljska Luka – Šemihova, (danas se pročišćavao put prema osnovnoj školi).

u MZ Faočići: (gotovo deblokirani) nekategorisani put prema Bezimlju i  Krečima, Gornjim Faočićima, Poratku, Subovićima, Grubcima, Barama i Utješinovićima,

u MZ Orahovice: nekategorisani put: prema Vrancima i Hrančićima, prema Lukama, te nekategorisani putevi: Hanište – Zorovići, Orahovice – Jasen, Vejzagići – Ljubljevići – Knjevići, Jasen – Crvice, Jasen – Parovi i Turska ravan – Metaljka,

u MZ Vitkovići: nekategorisani putevi prema Dolovom brdu, Kalcu, Donjim i Gornjim Rađenovicama, Baricama, Završju i Jelahu.

Jednom su pročišćeni putni pravci u dijelu Republike Srpske, prema Karauzovićima i Dragoljima.

Zbog ugaženog snijega i mjestimične poledice u i prema navedenim naseljima, preporučuje se oprezna vožnja uz upotrebu pune zimske opreme.

Danas su izvođeni radovi pročišćavanja nekategorisanih puteva u mjesnim zajednicama Kraboriš, Orahovice, Berič i Ilovača. U skladu sa mogućnostima, planira se nastavak pročišćavanja manjeg broja preostalih, prioritetnih, nekategorisanih puteva.

       GRADSKI  MOSTOVI:

Završava se čišćenje dva gradska mosta:

1. Most Alije Izetbegovića, namijenjen za pješački i povremeno za motorni saobraćaj i

2. Most žrtava genocida u Srebrenici, namijenjen za pješački i motorni saobraćaj.

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :

– su prohodne, mjestimično ima poledice na kolovozu, (redovno zimsko održavanje  je u toku):

 1. Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km),
 2. Zaima Imamovića, (l = 0,375 km),
 3. Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km),
 4. Agana Imamovića, (l = 0,65 km),
 5. Bolnička, (l=0,60 km),
 6. Fočanska,
 7. Rada Jovanovića,
 8. Maršala Tita, (l=0,40 km),
 9. Višegradska, (l = 0,74 km),
 10. Salih-bega Kuljuha, (l = 0,25 km),
 11. Prve drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km),
 12. Mevsuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km),
 13. Omladinska,
 14. Ibrahima Čelika,
 15. Rifeta Čutune,
 16. 43-e drinske brigade,
 17. Zdravstvenih radnika,
 18. Ibrahima Popovića,
 19. Braće Homoraša,
 20. Braće Posvandžić,
 21. Bekta Gacka,
 22. Esada Turkovića,
 23. Hasana Kikića,
 24. 22-og maja,
 25. Murisa Živojevića,
 26. 29-og novembra,
 27. Braće Ramovića,
 28. Jaska Islamovića,
 29. Srebrenička,
 30. Žepska i
 31. Esada Dučića, (iznad Trafo stanice u Baćcima)

Zbog mjestimično ugaženog snijega i poledice na kolovozu u ulicama, preporučuje se oprezna vožnja.

Planira se, prema mogućnostima i po prioritetima, izvođenje radova na rasčišćavanju snijega na manjem broju puteva prema povratničkim naseljima susjednih Općina:

– Novo Goražde i

– Čajniče

Na raščišćavanju snijega za Općinu Goražde angažovana je mehanizacija firmi u okviru ugovorenog zimskog održavanja puteva.

2.      U Općini Pale – Prača su prohodni nekategorisani putni pravci prema selima:

Lunje, Brdarići, Datelji, Kaljani, Vražalice, Komrani, Donja Čemernica i Gornja Čemernica (od danas),

Putevi prema selima Prešnica, Revidol, Preporišta i Gornja Vinča, Petovići i Gornji Datelji (prohodni za pješački saobraćaj).

Ošišćene ulice u Općini Pale – Prača:

– Mahala, (l = 0,45 km),

– Ćemaluša, (l = 0,45 km) i

– Himze Sablje, (l = 0,15 km)

Nastavlja se redovno zimsko održavanje na putevima u Općini Pale – Prača sa 2 (dvije) građevinske mašine.

      3.      U Općini Foča – Ustikolina prohodni su svi lokalni putevi:

– Osanica – Zebina šuma – Njuhe, (l=7,50 km),

– Ustikolina – Kožetin,

– Ustikolina – Cvilin, (l=2,50 km),

– Ustikolina – Odžak, (l=2,00 km),

– Ustikolina – Filipovići i

– prema ”Zatvoru Ustikolina”

Pročišćeni i nekategorisani putevi:

– Cvilin – Jošanica (danas),

– Jabuka – Vojinići (danas),

– Jabuka – Dragovići,

– Jabuka – Kumjenovići (danas),

– Jabuka – Slavičići (danas),

– prema Vražalicama,

put Jezero – Lokve (danas),

– prema Dragovićima i Vojinićima,

– prema selu Mirjanovići,

– put od Presjeke prema Raskovićima i

– put prema naselju Prisoje

U Fočanskoj Jabuci je pročišćen putni pravac:

– Zbič – Modro polje – Jabuka,

nedovršeno pročišćavanje puta prema Kozarićima i sutra se planira dalje čišćenje nekategorisanih puteva u MZ Fočanska Jabuka,

      – pošto nije uspjelo probijanje puta prema Maglini, sutra će se ponovo raditi sa  drugom mašinom firme ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

– jednom je pročišćeno u Božanoviće od Grebka

Pročišćeni su pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni ”Kosova”.

Zbog ugaženog snijega i mjestimične poledice na navedenim putevima, vozačima se preporučuje oprezna vožnja.

Planira se dodatno angažovanje mehanizacije firme ”Goraždeputevi” d.d. Goražde, za pročišćavanje puta prema selu Šahbašići.

Lokalni izvođači radova zimskog održavanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde nastavljaju dalje pojačano zimsko održavanje puteva dok je na snazi  stanje prirodne nesreće.

            Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-772

2. Kantonalni štab civilne zaštite,

tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,

kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

4. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

5. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

I  FIRME :

 1. ”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,

na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 1. ”OKAC” d.o.o. Goražde

na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :

 1. JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,

na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 1. JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,

na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 1. JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,

na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.