• OBJAVLJENO: 17.02.2012.
Održana 46.sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odloženo izjašnjavanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na početku današnje sjednice razmatrala je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon. Nakon iscrpnog razmatranja, Vlada je odgodila izjašnjavanje o prijedlogu ovog zakona, a ministrima je ostavljen rok od 10 dana da upute svoje primjedbe i prijedloge na ponuđeni tekst. Sam zakon, kako je istaknuto, zaslužuje posebnu pažnju, pa će na Skupštinu, umjesto po skraćenom postupku, ići redovnom procedurom, kako bi se putem javnih rasprava iskristalisala njegova što efikasnija primjena.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i u skupštinsku proceduru poslala prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Predviđenim izmjenama uređuje se pitanje vlasničkih odnosa, odnosno evidentiranje imovine kantona.

Odgođeno je davanje saglasnosti JU STŠ «Hasib Hadžović» Goražde na pokretanje aktivnosti s ciljem potpisivanja Ugovora o priključku na grijanje sa školske kotlovnice sa Fondacijom za razvoj obrazovanja i kulture Sulejmanija, dok Ministarstvo obrazovanja od pomenute Fondacije ne dobije neophodne dokumente koji se odnose tehnički prijem objekta, registraciju djelatnosti i druga pitanja.

MSŠ «Enver Pozderović» Goražde data je saglasnost za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta- nastavnika matematike. Na današnjoj sjednici, Vlada je odobrila i imenovanja, profesora Admira Kurtovića za direktora JU SSŠ «Džemal Bijedić» Goražde i Seada Dardagana za predsjednika Nadzornog odbora JP RTV BPK Goražde .

Članovi Vlade razmatrali su i informaciju Ministarstva za privredu o preduzimanju mjera zaštite i spašavanja divljači na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, kao i informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o velikim snježnim padavinama za period od 06.02.-12.02.2012.godine. Od Kantonalne uprave civilne zaštite Vlada je zatražila da, pored izrade konačnog izvještaja o sveukupnim aktivnostima, mjerama i troškovima koje je prouzrokovalo stanje prirodne nesreće, pripremi i Vladi dostavi Program i Plan zaštite imovine i stanovništva BPK-a od elementarnih nepogoda, kako to uostalom i nalaže Zakon o zaštiti i spašavanju FBiH.

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila prijedlog raspodjele prispjelog lož ulja iz Federalnih robnih rezervi, te finansijski podržala općinu Pale-Prača i Udruženje pedagoga sporta BPK-a u organizovanju ski škola na Krivoj Dragi za učenike osnovnih i srednjih škola. Vlada će, kako je danas naglašeno, realizacijom ovog projekta omogućiti svim zainteresovanim učenicima da do kraja zimske sezone, besplatno nauče skijati, uživajući u svim dražima ovog sporta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.