• OBJAVLJENO: 21.02.2012.
Na sastanku sa stručnjacima angažovanim ispred Svjetske banke
Razgovarano o projektu „E-inspekcije“

Nakon posjete Upravi za inspekcijske poslove BPK Goražde, gdje su sa direktorom kantonalne Uprave za inspekcijske poslove Midhatom Hadžiomerovićem razgovarali o dostignutom stepenu realizacije projekta „E-inspekcije“ na području BPK Goražde, stručnjaci zaduženi za evaluaciju i praćenje ovog projekta ispred Svjetske banke susreli su se sa premijerom BPK Goražde Emirom Fraštom i ministrom za finansije Muhidinom Plehom.

Na zajedničkom sastanku, razgovarano je o značaju ovog projekta za naš kanton te njegovim prednostima koje se ogledaju u osavremenjavanju rada inspekcijskih organa i efikasnijem vršenju inspekcijskog nadzora. Krajnji cilj ovog projekta, koji se realizuje uz podršku Svjetske banke, te Vlade Federacije i kantonalnih vlada, jeste informatizacija poslovanja i uvođenje elektronskog vršenja inspekcijskih kontrola u svim upravama za inspekcijske poslove u Federaciji.

Prema riječima direktora Uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde, ovaj savremeni način inspekcijskog nadzora se od 1. januara 2012. godine, u punom  kapacitetu, primjenjuje u našem kantonu i kantonalna Uprava već vrši razmjenu podataka o inspekcijskom nadzoru sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove. U narednom periodu očekuje se i uvezivanje u sistem svih kantonalnih uprava, čime će biti omogućena i razmjena podataka o inspekcijskom nadzoru između svih kantona.

Premijer Emir Frašto izrazio je, danas, opredijeljenje Vlade da, i ubuduće, podrži projekte i aktivnosti koji će doprinjeti unaprjeđenju rada kantonalne inspekcije, s posebnim akcentom na uvođenje savremenih standarda u poslovanje inspekcije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.