• OBJAVLJENO: 06.04.2007.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 30.03.2007.godine 3. redovnu sjednicu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 30.03.2007.godine 3. redovnu sjednicu

Usvojen Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007. godinu

Samo dan prije isteka Odluke o privremenom finansiranju, Skupština BPK-a Goražde usvojila je Budžet Kantona za 2007. godinu. U odnosu na prijedlog koji je ranije dostavila Vlada Kantona, budžet je povećan za 162.539 KM. Rezultat je to amandmana koje je uložila sama Vlada, dok šest amandmana SDP-a nije usvojeno. Budžet BPK Goražde za ovu godinu iznosi 32.148.882 KM i usvojen je sa 17 glasova za i šest protiv. Uz poslanička pitanja i inicijative, početak sjednice obilježilo je i polaganje svečane izjave poslanika Ferida Rahmana.

Prijedlog Budžeta BPK-a Goražde koji je prvobitno usvojila Vlada Kantona iznosio je 31.986.343 KM, međutim, neposredno pred zasijedanje Skupštine, Vlada je održala još jednu sjednicu koja je rezultirala amandmanima usljed kojih je došlo do povećanja ranije predloženog budžeta – kazao je obrazlažući budžet poslanicima u Skupštini Premijer BPK-a Salem Halilović, uz kojeg je dodatna pojašnjenja dao i ministar finansija Muhidin Pleh.

Povećanje prvobitnog prijedloga budžeta za 162.539 KM kroz amandmane Vlade, ogleda se u povećanju granta općini Pale-Prača za 24.000 na ime sufinansiranja Radio Prače, u budžetu Ministarstva za privredu subvencije javnim preduzećima povećane su za 74.500 KM, Izdaci za informisanje namijenjeni RTV BPK Goražde povećani su na 180.000 i slično. Prema tvrdnjama predlagača, budžet kantona u iznosu od 32.148.882 KM rađen je na realnim osnovama i predstavlja pozitivan pomak koji će, kako je rečeno, osjetiti svi budžetski korisnici. Najveći dio budžeta čine očekivani porezni prihodi u iznosu od 20.993.875 KM, gdje najveću stavku čine prihodi po osnovu PDV-a, zatim neporezni prihodi u iznosu od 1.996.507 KM, dok se tekuće potpore, odnosno grantovi od Federacije i drugih kantona i općina, očekuju u iznosu od 9.100.000 KM. Ova stavka, uz ostalo, podrazumijeva i redovan grant u iznosu od 7 i pol miliona od strane Vlade Federacije koji, po tvrdnjama Premijera definitivno nije upitan. Uz to, kako je kazao, Vlada Federacije BPK-u Goražde dodijelit će još 5 miliona maraka za različite projekte, te dodatna dva miliona za saniranje dugova Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Od strane opozicionih političkih partija SDP-a i BPS-a Sefer Halilović bilo je primjedbi da ni ovogodišnji budžet nije razvojni već socijalno-potrošački i da ne obećava povećanje broja zaposlenih, unaprijeđenje privrede i slično. S druge strane, predstavnici vladajućih političkih partija SDA i Stranke za BIH bili su mišljenja da je ovogodišnji budžet značajan iskorak istakavši da gotovo ni jedna stavka nije smanjena već naprotiv, kako je rečeno, rijetke su one koje nisu povećane. Ipak, sa raspoloživim sredstvima teško je očekivati razvojnu komponentu, a ona leži na pravljenju kvalitetnih projekata i iznalaženju sredstava za njihovo finansiranje – rečeno je na sjednici. Tokom rasprave o prijedlogu budžeta najaktivniji bili su poslanici SDP-a, koji su na koncu predložili i šest amandmana. SDP tražio je da se u budžetu kantona obezbijedi dva miliona maraka za primjenu Zakona o pravima demobilisanih boraca, zatim, da se iznađu sredstva kojima će se obezbijediti zdravstveno osiguranje svih građana BPK, da se 200.000 KM planira za Mljekaru „Milgor“, da se izdaci za informisanje sa predloženih 180.000 KM, povećaju na 210.000 KM, kao i da se planira dio sredstava za pomoć penzionerima kao najugroženijoj kategoriji.
Kako bi razmotrila ove amandmane Vlada Kantona zasijedala je u pauzi Skupštine, ali nijedan amandman SDP-a nije prihvaćen. Ova partija uprkos obrazloženjima koja je dao sekretar Vlade, nije odustala od pomenutih amandmana, te se o njima izjasnila i Skupština. Međutim i tu se desilo isto, ni jedan amandman SDP-a nije dobio potrebnu većinu glasova.

Budžet BPK Goražde za 2007.godinu nakon višesatnog zasijedanja usvojen je sa 17 glasova za i šest protiv, u iznosu od 32.148.882 KM, koji je sa svojim ugrađenim amandmanima predložila Vlada. Po hitnom postupku uz određene amandmane, Skupšina je usvojila i Zakon o izvršenju budžeta za 2007.godinu.

U nastavku sjednice, poslanici Skupštine BPK-a Goražde razmatrali su i bez primjedbi usvojili Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2007. godinu, kao i Finansijski plan J.U. Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, uz zaduženje poslanicima iz ovog Kantona da se u Parlamentu Federacije BiH izbore za obezbjeđenje sredstava za primjenu Zakona o demobilisanim borcima, te o tome izvijeste Skupštinu u roku od 60 dana.

Nakon toga, poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Odluku o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2007. godinu.

Na kraju 3. redovne sjednice Skupštine BPK-a Goražde usvojena je Odluka o izboru Vijeća RTV BPK-a Goražde, kao i Odluka o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde na Rješenje o imenovanju zamjenika kantonalnog pravobranioca Goražde.

U vijeće RTV BPK-a Goražde imenovani su: Elvira Aganović, Senada Baltić, Alma Šabanija, Muhamed Muhić i Nermina Alić, za zamjenika kantonalnog pravobranioca imenovan je Alija Halilović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.