• OBJAVLJENO: 08.03.2012.
U Sarajevu održan konsultativni sastanak Misije OSCE-a sa predstavnicima kantonalnih vlasti u Federaciji BiH
Razmatrani načini podrške OSCE-a u jačanju glavnih aspekata dobre uprave

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je 6. i 7. marta 2012.godine konsultativni sastanak sa predstavnicima kantonalnih vlasti u Federaciji BiH.

Oslanjajući se na značajno iskustvo u pružanju podrške demokratskoj upravi na državnom, entitetskom i općinskom nivou, i u saradnji sa ključnim kantonalnim akterima, OSCE namjerava izraditi projekat koji bi bio usmjeren na jačanje glavnih aspekata dobre uprave. Namjera Misije OSCE-a je da kroz izgradnju partnerskih odnosa sa predstavnicima kantonalnih vlasti ostvari jačanje kapaciteta, politika i procesa kantonalnih izvršnih i zakonodavnih organa vlasti, te da identificira i podrži inicijative usmjerene na osnaživanje vertikalne saradnje između  kantonalnog i federalnog nivoa vlasti, kao i između kantonalog i lokalnog nivoa vlasti.

OSCE je na ovom sastanku predstavio rezultate provedenog istraživanja aspekata uprave na kantonalnom nivou koje je urađeno tokom 2011.godine, moguće oblasti u kojima bi Misija mogla ponuditi podršku, kao i primjere dobrih praksi iz nekih kantona.

Tokom drugog dana sastanka, četiri radne grupe, raspoređene u radionicama, utvrđivale su moguća poboljšanja u slijedećim oblastima:

  • Kantonalna skupština – upravljanje, izrada pravnih propisa; komunikacija, otvorenost i transparentnost
  • Kantonalna vlada – upravljanje ljudskim resursima
  • Kantonalna vlada – izrada pravnih propisa i politika, monitoring i evaluacija
  • Kantonalna vlada – komunikacija, otvorenost i transparentnost

Na kraju sastanka, prezentirani su zaključci radnih grupa, koji će pomoći OSCE-u da prepozna načine podrške u realizaciji ovog projekta.

Sastanku u Sarajevu prisustvovali su i zvaničnici iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predsjedavajući Skupštine i premijer Vlade BPK Goražde, Nazif Uruči i Emir Frašto, sekretari Midhat Bašić i Emir Sijerčić, kao i član Savjetodavno-koordinacione komisije Vlade BPK Emir Oković te direktorica Službe za odnose s javnošću Anka Ćurovac.

Učesnicima ovog sastanka riječi dobrodošlice  uputio je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Fletcher Burton.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.