• OBJAVLJENO: 18.06.2007.
Program rada za 2007. godinu predstavilo Ministarstvo za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline

Nepohodno donošenje novog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama

Na press konferenciji održanoj 14.06.2007.godine svoj program rada u 2007. godini predstavilo je Ministarstvo za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline. Novinarima se obratio resorni ministar Vladimir Nedimović, a ova press konferencija bila je prva u nizu press konferencija putem kojih će se javnosti u narednih mjesec dana predstaviti Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2007. godini.

Objektivne okolnosti vezane za izbore i konstituisanje nove Vlade razlog su što se ovaj program nije predstavio ranije, kazano je na početku press konferencije, no kašnjenje u njegovom donošenju nije uticalo na kontinuitet rada ovog ministarstva i Vlade kantona.

Ministarstvo za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline u ovoj godini , prema riječima ministra Nedimovića, nastaviće poslove na donošenju novog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama, koji je prošao javne rasprave i na čijoj će se izradi, zbog niza neusaglašenih pitanja i primjedbi, do konačnog upućivanja Vladi i Skupštini na usvajanje, veoma pomno raditi.

Jedna od planiranih aktivnosti ovog ministarstva je i realizacija programskih zadataka na izradi prostorno-planske dokumentacije iz nadležnosti kantona, odnosno, na izradi prostornog ili urbanističkog plana kantona. Ovo pitanje dugo godina je bilo otvoreno zbog finansijske prirode, ali i zbog kašnjenja Federalnog ministartva prostornog uređenja na izradi prostornog plana Federacije na koji bi se oslanjali planovi uređenja prostora nižih teritorijalnih jedinica. Kako ističe ministar Vladimir Nedmović, izrada ovog plana koštala bi pola miliona maraka i trajala bi 2-3 godine, a ono što je najbitnije istaći jeste da je od federalnog Ministarstva prostornog uređenja obećana finansijska pomoć za pristupanje njegovoj izradi.

I aspektu zaštite okoline ovo ministarstvo će posvetiti dužnu pažnju. Od planiranih aktivnosti poseban značaj daće se izdavanju okolinskih dozvola, a regionalnom timu za ekologiju pružiće se, kako je istaknuto, pomoć u realizaciji projekta regionalne ekološke deponije. U saradnji sa inspektorom za zaštitu okoline radiće se na primjeni Zakona o zaštiti od buke, a uz pomoć Federalne vlade i Vlade Kantona Sarajevo ovo ministarstvo će nastojati da realizira slijedeće projekte:

1. Izradu Elaborata sanitarnih zaštitnih zona postrojenja pitke vode Splavište
2. Uspostavljanje katastra javnih izvorišta vode za piće
3. Ugradnju monitoringa za kontinuirano mjerenje kvaliteta vode rijeke Drine
4. Gromobransku zaštitu grada Goražda.

Iz nadležnosti ministarstva, odnosno, Kantonalnog stambenog fonda planirane su aktivnosti na praćenju izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H1“ u Goraždu, čijim završetkom će za potrebe boračkih populacije biti izgrađene 24 nove stambene jedinice i 4 poslovna prostora.

Obzirom da su se u predhodnoj godini ispunili uslovi za regulisanje pravnog statusa 173 dograđene stambene jedinice čiju je izgradnju investirao Bosansko-podrinjski kanton, u 2007. godini prema riječima ministra Nedimovića, ovo ministarstvo planira završiti poslove na pripremi njihovog tehničkog prijema i dobivanja upotrebne dozvole. Nakon toga, planirana je njihova prodaja pod uslovima koje će odrediti Vlada, a na sličan način trebalo bi se odrediti i prema stanovima u ulici Zaima Imamovića, u kojima, takođe, stanuju pripadnici boračke populacije.

U 2007. godini planira se nastaviti rješavanje dugogodišnjeg problema u podrumskim prostorima stambeno-poslovnog objekta „Potkovica“ u ulici „Ferida Dizdarevića“. Za te namjene Ministarstvo za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline planiralo je 14.000 KM na ekonomskom kodu „ Kapitalni grantovi“.

„Znamo da to nije dovoljno sredstava za rješavanje ovog problema, ali biće dovoljno za ispitivanje podzemnih voda u ovim podrumima i izradu idejnog projekta sanacije „- riječi su ministra Vladimira Nedimovića.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.