• OBJAVLJENO: 27.03.2012.
Novi studentski krediti
Objavljen ponovni konkurs za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2011/2012. godinu

Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2011/2012. godinu Vlada BPK Goražde omogućila je dodjelu novih studentskih kredita redovnim studentima sa područja BPK Goražde.

S tim ciljem, resorno ministarstvo objavilo je ponovni Konkurs za dodjelu studentskih kredita na koji se mogu prijaviti svi redovni studenti sa područja BPK Goražde koji nisu ostvarili pravo na studentski kredit u prvom krugu, a koji ispunjavaju uslove iz objavljenog ponovnog Konkursa.

Usvojenim izmjenama i dopunama prvobitna odluka o studentskim kreditima je proširena, a izmjenjeni su i uslovi za njihovu dodjelu.

Kako je izmjenjen i kriterij u pogledu ostvarenog prosjeka ocjena, za studentske kredite moći će aplicirati studenti II i starijih godina sa ostvarenim prosjekom ocjena 7 i više koji su redovno upisali narednu godinu studija u ovoj studijskoj godini odnosno studenti I godine studija sa minimalnim prosjekom ocjena 4,5 u srednjoj školi, uz ispunjavanje ostalih potrebnih uslova iz objavljenog Konkursa.

Studenti koji su u prvom konkursnom roku dostavili potrebnu dokumentaciju, a nisu ostvarili pravo na dodjelu studentskog kredita, trebaju samo da se prijave na ponovni Konkurs uz obrazloženje da su traženu dokumentaciju već dostavili, odnosno da izvrše dopunu dokumentacije koja se traži ovim Konkursom, a nisu je ranije dostavili.

Ponovni Konkurs za dodjelu studentskih kredita objavljen je 26.03.2012. godine i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

P O N O V N I K O N K U R S za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2011/12. godinu

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.