• OBJAVLJENO: 20.07.2007.
Premijer BPK-a Goražde sastao se sa predstavnicima boračkih udruženja

Razgovarano o usvajanju kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica

Prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji ni nakon vraćanja na doradu nije usvojen na posljednjoj sjednici Vlade BPK-a Goražde, bio je tema sastanka Premijera BPK-a Goražde Salema Halilovića sa predstavnicima kantonalnih boračkih udruženja. Sastanku koji je održan 20.07.2007.godine prisustvovao je i ministar za boračka pitanja Admir Pozderović.

Stav Vlade je prema riječima Premijera Halilovića da ovaj zakon, koji zadire u oblast socijalne politike, rada, zapošljavanja i obrazovanja mora biti brižljivo i kvalitetno pripremljen kako bi sa što manje izmjena došao pred poslanike Skupštine BPK-a Goražde na konačno usvajanje. Jedan od zaključaka Vlade u tom smislu je bio da se održi interesorni sastanak ministara na kojem bi se razgraničila prava i nadležnosti ministarstava u primjeni ovog zakona. Treba, takođe, detaljno razmotriti i primjedbe koje su na ovaj prijedlog zakona imala boračka udruženja, sačekati rebalans budžeta u mjesecu septembru, kako bi se obezbijedila sredstva za implementaciju zakona, kao i izmjene federalnog zakona.

Boračka udruženja, međutim, insistiraju da prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica što prije ide u proceduru, pa je nakon duže rasprave, zaključeno da u ponedjeljak, 23.07.2007.godine Vlada održi radni sastanak na kojem će usaglasiti pitanja po prijedloga ovog zakona i radni materijal uputiti boračkim udruženjima, kako bi slijedećeg dana na zajedničkom sastanku bio utvrđen konačan tekst ovog zakona.

Prema riječima predsjednika Saveza RVI „Sinovi Drine“ Jusufa Tutića jedini zahtjev boračkih udruženja je da ovaj zakon ugleda svjetlo dana, a još najvažnije da se nakon njegovog usvajanja donesu podzakonski akti za njegovu implementaciju, jer bez njih je ovaj zakon samo mrtvo slovo na papiru.

– Takav zakon, koji je usvojen 2005. godine već imamo, ali ništa nam ne vrijedi jer se nakon njegovog donošenja nije usvojio nijedan podzakonski akt.- kazao je Tutić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.