• OBJAVLJENO: 04.04.2012.
Održana 12.sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen Budžet BPK-a Goražde za 2012.godinu; Vlada zadužena da u roku 15 dana Skupštini uputi prijedloge zakona o plaćama

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 12.redovnoj sjednici usvojila je Budžet i Zakon o izvršenju budžeta BPK za 2012.godinu. Sjednica je prekinuta u 20,00 sati a njen nastavak zakazan je za 15 dana do kada je Vlada, prema zaključku Skupštine, zadužena da u skupštinsku proceduru dostavi prijedloge zakona o plaćama budžetskih korisnika i policijskih službenika.

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nakon rasprave koja je trajala cijeli dan i brojnih uloženih  amandmana, usvojen je u iznosu 44.449.111 KM.

O amandmanima na Budžet i Zakon o izvršenju budžeta izjašnjavala se Vlada na 51.redovnoj sjednici, održanoj u prekidu skupštinskog zasjedanja.

Skupštinsku većinu nisu dobili amandamani SDP-a kojima je traženo da se za 1.176.796 KM umanje plaće i troškovi zaposlenih i planiraju na nivou izvršenja za 2011.godinu; da se za 100.000 KM povećaju usluge izrade projekata, a za 1.076.796 KM umanje sredstva na ekonomskom kodu „Primljeni tekući transferi od Federacije“. Nije prihvaćen, takođe ni njihov drugi amandman da se ovaj ekonomski kod koji bi trebao iznositi 11.228.270 KM analitički razdvoji .

Iako je Vlada bila protiv, uz obrazloženje da su u saradnji sa lokalnom zajednicom obezbjeđena potrebna sredstva, Skupština je takođe, usvojila amandmane Kluba poslanika Stranke za BiH i poslanika Adisa Agovića da se planirana sredstva u Direkciji za ceste za rekonstrukciju puteva sa 750.000 KM, povećaju na milion KM, te usmjere na potpunu sanaciju putnih pravaca Mravinjac-Berič-Spahovići i Osanica-Ilovača-Brzača. Voljom skupštinske većine, usvojen je takođe i amandman poslanice Daliborke Milović da se na ekonomskom kodu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  otvori novi pod kod „Transfer za projekte održivog povratka u BPK“ u iznosu od 150.000 KM.

Podršku Vlade i Skupštine dobili su amandmani poslanika Damira Žuge, Jusufa Tutića i Adisa Halilovića koji su tražili da se u budžet uvrste sredstva u iznosu od 185.000 do 200.000 KM za pomoć Udruženju RVI za ublažavanje posljedica revizije. Vlada se nije složila da se otvori novi ekonomski kod za ovu namjenu već je predložila a Skupština usvojila, da se sredstva u iznosu od 100.000 KM obezbijede u budžetu Ministarstva za boračka pitanja, na ekonomskom kodu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“; 60.000 KM preusmjere sa budžeta Zavoda za besplatnu pravnu pomoć(nove službe čije osnivanje je takođe, naišlo na primjedbe jednog broja poslanika), a ostatak od 40.000 KM preraspodjeli sa drugih kodova .

Djelimično je, u manjem iznosu od traženog, usvojen i amandman Komisije za mlade Skupštine BPK koji se odnosi na raspodjelu sredstava za programe omladinskih udruženja, kao i amandmani poslanika Adisa Agovića, Damira Žuge i Kluba poslanika Stranke za BiH koji se odnose na rekonstrukciju škola.

Amandmani poslanika Osmana Marića, Sevde Popović, Muamera Omanovića i Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost, koji su se odnosili na povećanje subvencija javnim i privatnim preduzećima, sanaciju dijela finansijske nelikvidnosti Kantonalne bolnice, planiranje većih sredstava za robne rezerve i spajanje kodova tekućih transfera nižim nivoima vlasti u jedan ekonomski kod, Vlada i Skupština BPK nisu prihvatili.

Budžet BPK-a Goražde povećan je za 4% u odnosu na prošlu godinu i prema izjavi premijera BPK-a Emira Frašta, koju je dao novinarima nakon usvajanja budžeta, on je nerelan jer se zasniva na  nerealnosti očekivanog prihoda od 12 miliona sa federalnog nivoa.

„ Ovo je politička stvarnost BPK, trebaće nam više truda, rada i daj Bože da dosegnemo ovo što je izglasano danas na Skupštini. Mi smo u prošloj godini ostvarili 6 miliona, a sad bi realno trebali po federalnom budžetu dobiti 5 miliona i 200 hiljada. Dakle, nedostajaće nekih 6 miliona i nešto za ostvarivanje projektovanog budžeta“- izjavio je premijer Frašto, koji je istaknuo da Skupština, nažalost, nije prihvatila predloženi način nadoknađivanja nedostajućih sredstava. To bi se prema njegovom prijedlogu moglo ostvariti razdvajanjem transfera sa viših nivoa vlasti, tako što će jedan transfer biti planiran u iznosu od 5.200.000 KM, a drugi transfer za određene oblasti u iznosu od 6 miliona KM, i to na način da svako ministarstvo pokuša obezbijediti po 670.000 KM.

Skupština je na današnjem zasjedanju usvojila i Zakon o izvršenju budžeta BPK za 2012.godinu, kao i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 14.783.530 KM.

Burnu raspravu prilikom utvrđivanja dnevnog reda i kasnije, nakon što su uvršteni na dnevni red Skupštine, izazvali su prijedlozi zakona o plaćama budžetskih korisnika i policijskih službenika. Budući da ih Vlada nije utvrdila, poslanik SDP-a Suad Došlo kazao je da ovi zakoni pravno ne postoje, te da ne postoji dokumentacija o kojoj bi skupštinske komisije i poslanici mogli na ovoj sjednici raspravljati. Za razliku od poslanika SDP-a, poslanik Rasim Mujagić, kao i poslanici SDA i Stranke za BiH , mišljenja su da se ovi zakoni trebaju naći u skupštinskoj raspravi, a u kom obliku, tek treba da se odredi.

Većinom glasova, Skupština je prekinula ovu sjednicu i izglasala zaključak kojim je zadužila Vladu BPK-a Goražde da u roku 15 dana dostavi zakone o plaćama u skupštinsku proceduru, u skladu sa usvojenim budžetom i postignutim sporazumom sa Sindikatom.

Sjednici Skupštine, do njenog kraja u večernjim satima, prisustvovali su i predstavnici Koordinacije sindikata budžetskih kornisnika i policijskih službenika, čiji članovi su jutros pred zgradom Vlade održali štrajk upozorenja, na kojem su ponovili svoje zahtjeve te zatražili donošenje zakonskih rješenja i usklađivanje plaća u BPK, sa onima na nivou Federacije BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.