• OBJAVLJENO: 05.04.2012.
Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu
Od 01.aprila stupila na snagu Odluka Vlade Federacije o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia (Ambrozija)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L-ambrozija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).

Ovom Odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode:

-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta – obrađenog i neobrađenog (njive , voćnjaci,vinogradi,vrtovi bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;

-vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);

-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta – izgrađenog i neizgrađenog;

-subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;

-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge;

-subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;

-vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva , staza, kao i utrina , degradiranih pašnjaka,zapuštenih parkova,iskrčenih mjesta u šumama i drugo.

Navedeni vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone , u više navrata , u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:

agrotehničkih mjera: obradom zemljišta(oranje, zaoravanje strništa,tanjiranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodorerda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.

mehaničkih mjera:kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr;

hemijskih mjera: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja – herbicida (selektivnih i neselektivnih – totalnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstva primjenjuju(poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda,  vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl..i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.

Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.

Ova Odluka stupila je na snagu 30.12.2011.godine, a primjenjuje se od 01.04.2012 godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.