• OBJAVLJENO: 11.04.2012.
Sastanak predstavnika Vlade BPK sa predstavnicima Koordinacije sindikata budžetskih korisnika
Sindikat ponovio svoje zahtjeve

Predstavnici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona sastali su se danas sa predstavnicima Koordinacije sindikata budžetskih korisnika BPK-a Goražde. Pored premijera, sastanku su prisustvovali ministri finansija, obrazovanja, pravosuđa, zdravstva i unutrašnjih poslova, odnosno članovi Radne grupe koja je, kako je to zaključeno na prošlom sastanku sa sindikatima, trebala uraditi i sindikatu predočiti nove prijedloge zakona o plaćama, u okviru usvojenog budžeta za 2012.godinu.

Nakon uvodnih riječi i informacije da ti prijedlozi iz objektivnih razloga još nisu pripremljeni, uz preporuku da sindikati utvrde u kom procentualnom iznosu bi se mogla primjenjivati implementacija ovih zakona, premijer BPK Goražde prepustio je predstavnicima sindikata da bez njegovog prisustva, u radu po grupama sa resornim ministrima, utvrde okvire za njihovu implementaciju.

U daljem toku sastanka, predstavnici sindikata osnovnog te srednjeg i visokog obrazovanja tražili su da se sa Vladom BPK Goražde, obzirom da predmetnim zakonima nisu obuhvaćene plaće i naknade uposlenih u obrazovanju, postigne sporazum o obaveznom donošenju Instrukcija o platnim razredima i koeficijentima uposlenih u obrazovanju, koje bi se usvojile paralelno sa zakonima o plaćama.

Predstavnici Koordinacije sindikata budžetskih korisnika izrazili su, takođe stav da su spremni prihvatiti da se zakoni o plaćama, sa aspekta potrebnih finansijskih sredstava, u ovoj godini primjenjuju u kapacitetu od 50 posto, a da se od 01.01.2013. godine ovi zakoni primjenjuju u punom kapacitetu.

Usvajajući zaključke sa sastanka, pored ovog naprijed iznesenog, predstavnici Koordinacije sindikata budžetskih korisnika zatražili su od Vlade BPK da ispoštuje Zaključak Skupštine BPK Goražde i da zakone o plaćama policijskih službenika i organima vlasti uputi u redovnu zakonsku proceduru, te da se u što kraćem roku, održi ponovni sastanak sa kompletnim sastavom Vlade.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.