• OBJAVLJENO: 26.10.2007.
Premijer BPK-a Goražde upriličio prijem u povodu 25.oktobra-Dana penzionera

Podrška Vlade Udruženju penzionera neće izostati

U povodu 25. oktobra-Dana penzionera, Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović upriličio je 24.10.2007.godine prijem za predsjednika i članove Predsjedništva i Skupštine Udruženja penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovom prijemu prisustvovao je i pomoćnik ministra za socijalnu politiku Muhamed Hadžić.

Uz čestitke svim penzionerima za njihov dan, bila je ovo prilika da nosioci najviše izvršne vlasti kantona porazgovaraju sa penzionerima o aktuelnim problemima sa kojima se susreće ovaj dio populacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Udruženje penzionera BPK-a Goražde, prema riječima njenog predsjednika Selima Hadžiavdića, jedno je od najaktivnijih udruženja penzionera u Federaciji BiH. Goraždanski penzioneri zadovoljni su dosadašnjom saradnjom sa Vladom BPK-a Goražde, zahvaljujući kojoj su realizirali niz projekata na poboljšanju standarda članova svog udruženja. Uz uvažavanje prilika u kojima se nalazi društvo a posebno Bosansko-podrinjski kanton Goražde, penzioneri, kako su istakli, ne mogu biti zadovoljni svojim statusom, niti materijalnim prilikama u kojima se nalaze, te traže sistematsko rješavanje njihovih problema. Kao poseban problem, oni su istakli rješavanje pitanja zagrijavanja prostorija svog udruženja. Istina, penzioneri su ugradili centralno grijanje, ali ga zbog problema sa plaćanjem električne energije, koja im je osnovni energent, nisu u stanju finansirati, te su prisiljeni da se ponovo vrate starom načinu zagrijavanja. Od Vlade BPK-a Goražde penzioneri su zatražili pomoć i o oko obezbjeđenja besplatnog prijevoza za socijalno ugrožene članove Udruženja koji žive u ruralnom području.

Ova, kao i druga pitanja nastojaće se riješiti, a pomoć Vlade i njenih ministarstava na predočene zahtjeve i ponuđene projekte, kako je naglasio Premijer Halilović, neće ni ovog puta izostati. Vlada BPK-a Goražde već je odobrila 12.000 KM za sufinansiranje rješavanja problema grijanja, a njeno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, i ove je kao i prethodnih godina, obezbijedilo ogrijev za 20 najugroženijih penzionera. Podrška Vlade neće izostati ni kod obilježavanja samog Dana penzionera, kao i za organizaciju prijema članova brojnih penzionerskih udruženja koja su u ovoj godini posjetila ili namjeravaju tek posjetiti goraždansko udruženje i grad Goražde. Ovaj vid aktivnosti dobio je vrlo dobre ocjene, jer razvija međusobnu saradnju penzionera širom BiH. Nastojaće se, kako je istaknuto, podržati i drugi vidovi druženja penzionera kao što je sportska aktivnost, te ostali vidovi zabave, a sve s ciljem da se doprinese njihovom što kvalitetnijem životu i sretnijoj starosti.

Svoj dan penzineri sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ove godine će obilježiti skromno, uz druženje na tradicionalnom šahovskom turniru u prostorijama svog udruženja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.