• OBJAVLJENO: 12.04.2012.
Sastanak sa predstavnicima UNDP-a
Sadnja novih zasada maline prolongirana na jesen

Premijer i ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emir Frašto i Demir Imamović, susreli su se danas sa predstavnicima UNDP-a.

Sa Ismarom Ćeremidom, menadžerom UNDP-ovog projekta „Lanci vrijednosti za zapošljavanje- razvojni program UN-a u BiH“ razgovarano je o  učešću Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u UNDP-ovom projektu proširivanja i osnivanja novih zasada maline na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kome bi trebalo da prethodi potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Vladom BPK-a Goražde.

Kroz ovaj UNDP-ov razvojni program u 2012. godini na području općina Goražde, Foča-Ustikolina, Pale-Prača i Čajniče planirano je da 50 poljoprivrednih proizvođača zasade 100.000 sadnica maline.

Iako je bilo predviđeno da se ovaj posao obavi do kraja aprila i početkom maja, kada su trebale biti zasađene prve sadnice maline, on je prolongiran do oktobra, budući da se zbog kašnjenja na usvajanju budžeta nisu stekli uslovi za potpisivanje memoranduma.

Ove aktivnosti, prema riječima ministra Imamovića, dodatno će usporiti i to što saglasnost na  sve programe Ministarstva za privredu u ovoj godini mora dati Skupština kantona, kao i činjenica što su sa ekonomskog koda na kojem su bila planirana, skinuta sredstva predviđena za ovu namjenu. Ipak, ističe ministar privrede, ne bi trebala da dođe u pitanje realizacija ovog projekta koji je od velike važnosti za registrovane poljoprivredne proizvođače koji se bave proizvodnjom jagodičastog voća.

Na današnjem sastanku ponovo je bilo riječi o pomoći UNDP-a poljoprivrednim proizvođačima u standarizaciji, normiranju i brendiranju proizvoda, obezbjeđenju tržišta, kao i o školovanju osoba za posao certificiranja. Budući da UNDP radi i na osposobljavanju laboratorija za testiranje hrane po evropskim standardima, zatražena je pomoć od predstavnika ove organizacije kako bi goraždanska labarotorija pri Zavodu za javnu zdravsto što prije dobila posljednji certifikat za verifikaciju rada.  

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.