• OBJAVLJENO: 27.10.2007.
U Goraždu održana 30.sjednica Vlade Federacije BiH

Federalna Vlada obećala dalju podršku Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Izgradnja cesta Sarajevo – Goražde, Tuzla – Sarajevo, kroz srednju Bosnu, Bihać – Bosanska Krupa, Mostar – Stolac – Neum, obilaznice Mostar, projekti regulacije vodotoka radi spriječavanja poplava, izgradnja regionalnih deponija smeća, izgradnja i sanacija 15 do 20 škola u svakom kantonu, sportskih objekata, domova kulture, samo je dio od oko 200 projekata iz prijedloga programa javnih investicija, kojeg je na sjednici održanoj 25.10.2007.godine u Goraždu, usvojila Vlada FBiH. Prema riječima premijera Nedžada Brankovića, ovakav prijedlog bit će upućen Parlamentu, koji bi ga od 07. do 09. novembra trebao razmatrati zajedno sa dokumentom politika privatizacije u FBiH.

„Ovaj dokument služi da Parlament FBiH kaže da ili ne za privatizaciju. U tom paketu se nalazi i BH Telekom, ali ovo nije priča o privatizaciji, već kako da ubrzamo promjene. Cilj Vlade nije privatizacija, već što brža izgradnja Federacije, da bude ljepša i kvalitetnija za život, da vrijeme oporavka traje, umjesto trideset, šest do sedam godina. Ono što bude određenje Parlamenta FBiH to će biti radni nalog za Vladu FbiH“ – kazao je Branković, te dodao kako su Parlamentu upućeni samo mogući scenariji BH Telekoma, kako bi se projicirala suma novca koja se može ostvariti njegovom prodajom, ali da će se detalji o modelu i načinu privatizacije utvrditi naknadno.

U parlamentarnu proceduru upućen je i nacrt zakona o plaćama i naknadama članova i organa upravljanja u institucijama i javnim poduzećima u vlasništvu FBiH. Predloženo je da mjesečna neto plaća direktora u javnim poduzećima može iznositi najviše pet prosječnih plaća isplaćenih u tom poduzeću u prethodna tri mjeseca. Predsjednik nadzornog odbora ima pravo na najviše dvije prosječne plaće u FBiH, a članovi 20% manje sredstava. „Ekstremne plate će biti smanjene i nivo tih plata će biti vezan za kvalitet rada tog preduzeća“ – kazao je Branković.

Tokom boravka u Goraždu članovi Vlade FBiH susreli su se i sa kolegama iz BPK, gdje je istaknuta opredijeljenost za poboljšanje uvjeta života na ovom području, posebno kroz projekat izgradnje ceste Goražde – Hrenovica – Sarajevo.

Nakon radnog sastanka, Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović i federalna minsitrica obrazovanja Meliha Alić potpisali su ugovor o rekonstrukciji MSŠ „Enver Pozderović“, za što je Vlada FBiH, odnosno njeno ministarstvo obrazovanja osiguralo 230 000 KM, a ministri su posjetili i poduzeća „Zlatna nit“ i „Bekto Precisa“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.