• OBJAVLJENO: 29.11.2007.
Premijer i članovi Vlade BPK-a Goražde posjetili općinu Foča-Ustikolina

Pohvaljeni napori općine u stvaranju što kvalitetnijih uslova života stanovnika

U sklopu radnih posjeta općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Premijer BPK-a Salem Halilović i članovi Vlade posjetili su 21.11.2007.godine Općinu Foča-Ustikolina.

Na sastanku sa načelnikom općine Zijadom Kunovcem i njegovim saradnicima razgovarano je o aktuelnoj situaciji, kao i podršci Vlade kantona mnogobrojnim projektima koje se realizuju ili koji bi tek trebali da se realizuju na području općine Foča-Ustikolina.

Rješavanje problema vodosnabdijevanja, sanacija i izgradnja putnih komunikacija, povratak raseljenih osoba, deminiranje, rješavanje problema u javnom komunalnom preduzeću, elektrifikacija povratničkih naselja, te stvaranje uslova za potencijalne investitore u privredu ove općine samo su neka od pitanja o kojima je razgovarano.

Načelnik općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac, predstavio je, ovom prilikom, šta predstavnici ove općine očekuju od pojedinih ministarstava Vlade kantona. Tako, su prema kantonalnim ministarstvima upućene molbe za podršku u asfaltiranju putnih pravaca na prostoru Zebine šume i drugih pravaca prema Filipovićima, Odžaku, Ćurovićima i Ljubuši. Takođe, jedan dio sredstava trebao bi se obezbijediti i za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja, kao i za rješavanje pitanja pokrivenosti tv signalom za 60% teritorije ove općine. Pomoć se očekuje i oko adaptacije zgrada otkupnih stanica, pražnjenju kolektivnih centara, izradi urbanističkog plana i u sanaciji stambenih objekata, kao i u izgradnji novog stambenog objekta za smještaj pripadnika boračkih populacija sa 12 stambenih jedinica, koji je u fazi pripreme. Potrebno je takođe, sanirati šehidska groblja, obezbijediti kvalitetnu popunjenost policijskim, odnosno, nastavničkim kadrom, u Policijskoj stanici i u osnovnim školama, posebno u Osnovnoj školi u Fočanskoj Jabuci, a od Vlade BPK-a Goražde očekuje se kako je istaknuto i pomoć u elektrifikaciji povratničkih naselja . Još 170 objekata treba priključak na električnu energiju, a nažalost veliki je broj povratnika koji godinama nemaju ovaj neophodan preduslov za život i opstanak na svojim ognjištima.

Načelnik općine Foča-Ustikolina zatražio je od Vlade BPK-a Goražde i pomoć oko rješavanja statusa vojne imovine, a kao jedan od najprioritetnijih zadataka, pored rješavanja pitanja vodosnabdijevanja, istaknuto je rješavanje pitanja smještaja općinske administracije, odnosno, pitanja izgradnje zgrade Općine u kojoj će biti smješteni organi lokalne uprave.

Potencirana je i modernizacija puta Ustikolina- Grebak, gdje je od 28 kilometara puta samo 5 kilometara asfaltirano, kao i podrška timovima za deminiranje budući da još 950.000 m˛ područja ove općine treba deminirati.

Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović pohvalio je napore općinskih vlasti u stvaranju što kvalitetnijih uslova za život stanovnika na području općine Foča-Ustikolina, te podsjetio da je život na ovom području praktično morao početi iz početka nakon reintegracije u sastav Federacije BiH 1996. godine, kada je više od 90% objekata bilo devastirano, a privreda na nuli. On i ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potvrdili su da od Vlade neće izostati podrška ovoj općini kroz ponuđene raznovrsne projekte i direktno finansiranje iz budžeta Vlade. Općine se više ne bi trebale tretirati kao budžetski korisnici, već kao jedinice lokalne samouprave i u tom kontekstu očekuje se kvalitetna saradnja sa Općinom Foča-Ustikolina i u narednoj godini, istaknuto je prilikom radne posjete Premijera Salema Halilovića i članova Vlade BPK-a Goražde općini Foča-Ustikolina.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.