• OBJAVLJENO: 07.12.2007.
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica organizovao prijem za predstavnike Udruženja osoba sa invaliditetom

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica organizovao prijem za predstavnike Udruženja osoba sa invaliditetom

Projekti za što bolji i kvalitetniji život

U povodu 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Ministarstvo za socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica BPK-a Goražde, organizovalo je prijem za članove udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom.
Ministar Ministarstva za socijalnu politiku izbjegla i raseljena lica gospodin Nazif Uruči iskoristio je priliku da sa članovima udruženja razgovara o njihovim potrebama, kako bi imali položaj kakav zaslužuju u bosanskohercegovačkom društvu.

Ministarstvo je u ovoj godini podržalo sva udruženja sa 2.000 KM radi zadovoljenja osnovnih potreba udruženja kao i jedan dio udruženja koja su aplicirala sa određenim projektima.

Ministar Nazif Uruči upoznao je članove udruženja da je u toku nacrt Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg za Vladu i Parlament priprema federalno Ministarstvo rada i socijalne politike. On je na kraju zamolio članove udruženja da apliciraju sa različitim projektima prema Ministarstvu za socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica i Vladi kantona.

Članovi udruženja koji okupljaju osobe sa posebnim potrebama izrazili su veliko zadovoljstvo saradnjom sa Ministarstvom za socijalnu politiku izbjegla i raseljena lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i sa Centrom za socijalni rad. Članovi su, takođe, dali prijedlog da bi se trebali češće sastajati i razgovarati o aktuelnim problemima sa kojima se susreću.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.