• OBJAVLJENO: 06.01.2008.
Na drugoj vanrednoj sjednici Skupštine BPK-a Goražde

Na drugoj vanrednoj sjednici Skupštine BPK-a Goražde

Usvojen Budžet BPK-a Goražde za 2008. godinu i Zakon o izvršenju budžeta

Budžet BPK Goražde u 2008. godini iznosi skoro 48 miliona konvertibilnih maraka. Prvobitnim prijedlogom koji se našao pred kantonalnim poslanicima, na drugom vanrednom zasjednju Skupštine, budžet je bio planiran u iznosu od 44 miliona 369.205 KM. Do povećanja je došlo sa prihvatanjem amandmana od strane Vlade BPK-a u iznosu od 3.500.000 KM , a koje su zajednički predložili klubovi Stranke demokratske akcije i Stranke za BIH.

Između ostalog, povećane su stavke za sve tri općine, koje će dobiti potporu kantona u 2008. godini u iznosu od po milion i 600.000 KM. Znatno povećanje planirano je i u Ministarstvu untrašnjih poslova uz obrazloženje da će se povećati doprinosi za beneficirani radni staž, a bit će radno anagažovano još 27 kadeta koji se nalaze na školovanju. Takođe, uloženim amandamnima stavka u budžetu Ministarstva za privredu – „Poticaj industrijskoj proizvodnji“ povećana je sa 200.000 na 700.000 KM.

Vlada kantona koja je zasjedala u pauzi Skupštine , djelimično je prihvatila i jedan od ukupno 4 predložena amanadmana Dževada Terovića poslanika BPS-a, a koji su kako je istakao Terović , zahtjevi koordinacije boračkih udruženja. Od traženog da se stavka „kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama“ poveća sa planiranih 300.000 na 600.000 KM, Vlada je prihvatila povećanje u iznosu od 200.000 KM. Za razliku od ovog, najviše zakonodavno tijelo sa uzdržanim glasovima poslanika SDA i Stranke za BIH (17), nije prihvatilo amandmane BPS- a koji su se odnosili na cjelokupno povećanje izdataka za kategorije boračkih populacija. Isto su prošli i amandmani SDP-a a odnosili su se na obezbjeđenje sredstava za riješavanje problema mljekare „Milgor“, te izgradnju zgrade za mlade ljude i poboljšanje uslova za rad Kantonalne bolnice, kao i amandmani Narodne stranke radom za boljitak, u kojima je traženo izdvajanje 6 % sredstava od ukupnog budžeta za poljoprivredu, te povećanje transfera za sport, ali i otvaranje novog koda- „poticaj razvoju turizma“.

Budžet je usvojen sa 17 glasova za ( poslanici SDA i Stranke za BIH) , dok je opzicija 8 poslanika SDP, BPS i NS Radom za boljitak glasala protiv .

Cijelo vrijeme tokom rasprave o budžetu za narednu godinu, razgovaralo se i o grantu Vlade F BiH. Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović tvrdi da BPK Goražde ima siguran grant, dok su poslanici koji su ujedno i predstavnici u paralmentima tvrdili da će pomoć viših nivoa vlasti teći kroz realizaciju projekata. Iako je planirani budžet u odnosu na predhodne godine daleko veći, poslanici opzicije ponovno su zamjerili što po njima ni ovaj budžet nije razvojni.

(Piše: E. Dučić)

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.