• OBJAVLJENO: 18.03.2008.
CCI predstavili godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine BPK-a Goražde

Kantonalne vlasti u 2007. godini radile sa djelimičnom odgovornošću

Centri civilnih inicijativa predstavili su na press konferenciji održanoj 15.03.2008.godine u Goraždu, godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Njihova generalna ocjena je da su Vlada i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svoj posao u 2007. godini uradile tek sa djelimičnom odgovornošću, odnosno, kad je ovaj kanton u pitanju, da se ne može reći da su mnogo bolje ili mnogo lošije radile od vlasti u njima sličnim kantonima.

Izvještaj koji je urađen na osnovu zapisnika, neposrednog uvida na samim sjednicama Skupštine i na osnovu svih ostalih dostupnih informacija koje su, kako je naglašeno, bile vrlo transparentno dostavljene od strane Skupštine i Vlade BPK-a, javnosti je predstavio Muris Bulić, konsultant za monitoring.

„Nije moguće dati ocjenu o efikasnosti Vlade i Skupštine BPK-a Goražde u 2007. godini zbog toga što Skupština nije uopšte donijela svoj program rada, a za program Vlade možemo reći da je prilično nekonzistentan, bez preciznih rokova, tako da se ne može reći da li su radile efikasno ili manje efikasno. Može se reći da su radile tek sa djelimičnom odgovornošću zbog toga što znamo sigurno da neka ministarstva nisu ispunila svoj program rada.“- naveo je na početku svog izlaganja gospodin Bulić i naglasio:

„Od 389 odluka donesenih u Vladi BPK- a procijenili smo da 129 mjera imaju manje i veće veze sa zahtjevima iz Građanske platforme, a ako se od tih mjera sagleda koje su one stvarno sistemske, samo za 9 odnosno 3 % mogli smo da ocijenimo da su one proizvodile snažniji efekt i sistemski rješavale probleme građana BPK-a Goražde. Ono što je bitno pozitivno reći za ovaj kanton, to je da je on po prvi put donio svoj budžet na vrijeme. Iz tog razloga smo istakli kao pozitivan primjer rad Ministarstva za finansije na čelu sa Muhidinom Plehom. Ovo ministarstvo je usvojilo Dokument okvirnog budžeta i proslijedilo ga prema višim nivoima vlasti, a tek u narednom periodu kada se bude malo više znalo o procesu budžetiranja, naročito o programskom budžetiranju, vidjeće se koliko su ti dokumetni bitni. Može se, takođe, pozitivno reći to što je Vlada nizom interventnih mjera ublažila posljedice elementarnih nepogoda, te mjerama koje su uticale na stabilizaciju tržišta i kontolom cijena štitila standard građana. Kao pozitivnim možemo, takođe, istaći pokretanje postupka izrade razvojne strategije. Vlada je otpočela proces izrade razvojne strategije, a stvaranje vizije razvoja kantona i rješavanje pitanja nezaposlenosti su pretpostavke za rješavanje i ublažavanje svih problema“.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je kako ističu iz Centra civilnih inicijativa, imala nisku dinamiku rada, a devet održanih sjednica u toku godine je mnogo ispod prosjeka većine kantona.

„ Skupština je na devet sjednica razmatrala 48 tačaka i donijela je 7 zakona , od kojih je jedan još u nacrtu i nalazi se u parlamentarnoj proceduri. Kada je u pitanju doprinos poslanika, interesantno je primjetiti da je 14 poslanika od 25 profesionalizovalo svoj rad, bilo u Domu naroda Parlamenta Federacije, bilo u samoj Skupštini i za očekivati je da su se ovakvim pristupom poslanici odlučili za vrlo aktivan rad. Međutim, kada pogledamo vidjećemo da nemamo nijednog pokrenutog zakona od strane poslanika, te da ima 11 poslanika koji uopšte nisu postavili poslaničko pitanje niti pokrenuli inicijativu“ – riječi su Murisa Bulića, konsultanta za monitoring.

– Svi ovi pokazatelji koji su navedeni i za rad Vlade i Skupštine BPK-a u 2007. godini govore da su Vlada i Skupština sa svojim mjerama, sa svojim učinkom, malo mogli da učine na promjeni stanja u Kantonu kada su u pitanju oni najznačajniji, zaposlenost, zdravstvena i socijalna zaštita, te da moraju uložiti mnogo više napora, moraju kvalitetnije programirati svoj rad i moraju uraditi ono što je već najavljeno- donijeti razvojnu strategiju, akcione planove zapošljavanja i nastojati rješavati ona goruća pitanja ovog kantona, -istaknuto je na kraju press konferencije na kojoj su Centri civilnih inicijativa predstavili godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Centri civilnih inicijativa najavljuju i izradu periodičnih izvještaja o radu ova dva tijela u ovoj godini, a sve ciljem da se monitoringom postigne visok stepen odgovornosti u radu javnih zvaničnika.

Godišnjim izvještajem o monitoringu svih nivoa vlasti, Centri civilnih inicijativa žele ukazati u kojoj mjeri je dostignuto ispunjenje programiranih zadataka, da li su stranke odstupile od svojih predizbornih obećanja , kao i da li se i u kojoj mjeri, donešene odluke podudaraju sa 12 zahtjeva građana sadržanih u Građanskoj platformi.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.