• OBJAVLJENO: 19.03.2008.
Održan sastanak Premijera i ministra za boračka pitanja sa predstavnicima boračkih udruženja

Neupitna podrška Vlade i resornog ministarstva

Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović i ministar za boračka pitanja Admir Pozderović organizovali su 17.03.2008.godine sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja koja djeluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sastanku su prisustvovali predsjednici i članovi Predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida BPK-a „Sinovi Drine“, Udruženja porodica šehida i poginulih boraca, Saveza dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja „Zlatni ljiljan“, Udruženja demobilisanih boraca, Unije veterana rata, „Zelenih beretki“ i Patriotske lige, kao i Udruženja „Svjetlost Drine“.

U prvom dijelu sastanka razgovarano je o Programu rada Ministarstva za boračka pitanja u 2008. godini, s posebnim akcentom na to šta ova udruženja očekuju od resornog ministarstva po pitanju ostvarivanja prava boraca. Tom prilikom, iznesen je niz konstruktivnih prijedloga, zahtjeva i sugestija, s ciljem da se ova prava poboljšaju i dosljednije primjenjuju, a razgovarano je i o problemima s kojima se u radu susreću boračka udruženja, kao i o podršci Vlade i resornog ministarstva u realizaciji projekata ovih udruženja. Prijedlozi boračkih udruženja odnosili su se, između ostalog, i na proširenje esencijalne liste lijekova, te na poboljšanje zdravstvene zaštite, kao i na niz zakonskih olakšica poslodavcima prilikom zapošljavanja boraca, plaćanja taksi itd.

Cilj ovog sastanka bio je da se pronađu najadekvatniji načini saradnje i podrške Ministarstva za boračka pitanja sa boračkim udruženjima i sa populacijom koju zastupaju, a na sastanku je još jednom iskazana podrška kantonalnih vlasti u rješavanju egzistencijalnih pitanja boraca i članova njihovih porodica, te ukazano na neophodnost češćih sastanaka i razmjene korisnih informacija.

Drugi dio sastanka Premijera i ministra za boračka pitanja sa predstavnicima boračkih udruženja odnosio se na sufinansiranje rada udruženja boračkih populacija, na utvrđivanje kriterija i raspodjelu novčanih sredstava. Tom prilikom boračka udruženja su iznijela svoje finansijske prijedloge, a neka od udruženja zastupala su mišljenje da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja finansiraju samo četiri krovna boračka udruženja, a da se finansiranje ostalih udruženja vrši posredstvom drugih, srodnih ministarstava, ili putem ova četiri udruženja. Mada se većina prisutnih složila da za boračku populaciju i ostvarivanje njihovih prava nije dobra rascjepkanost na veliki broj udruženja, te da je neophodno sve njih ujediniti u jedinstveno udruženje boraca i članova njihovih porodica, stav je kantonalnih zvaničnika da se za sada ostavi sve kako jeste, te da se broj udruženja koja se sufinansiraju iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja ostavi na nivou prošle godine. Treba sačekati krovni zakon na nivou Federacije BiH, pa prema njemu mijenjati postojeće stanje, mišljenje je izneseno na ovom sastanku, koji je sazvan s ciljem da se iznađu što povoljnija rješenja u podršci udruženjima koja svakako zaslužuju dužnu pažnju i prioritet u rješavanju svih pitanja na području ovog Kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.