• OBJAVLJENO: 23.05.2012.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Dogovoreni prioritetni projekti koji će se kandidovati za program federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke

Na današnjem sastanku  ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alme Delizaimović sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razgovarano je kandidovanju prioritetnih projekta za program federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke pod nazivom „Poboljšanje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova(predškolskih ustanova, osnovnih ili srednjih škola). „

Budžetom Federacije BiH za 2012.godinu federalnom Ministarstvu za obrazovanje i nauku odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 800.000 KM za finansiranje projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Ova sredstva biće raspoređena na svih deset kantona FBiH, prema kriterijima koje je odredilo Federalno ministarstvo, na prijedlog resornih kantonalnih ministarstava.

Sredstva su namijenjena za završetak projekata koje je finansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u prethodnom programu i rekonstrukciju školskih objekata koji zbog stanja dotrajalosti ugrožavaju normalno odvijanje nastavnog procesa, a prednost pri odabiru projekata rekonstrukcije ili opremanja školskih objekata imaće područne škole. Kandidovati se mogu, i projekti lokalnih zajednica koje zbog teškog ekonomskog položaja nisu u mogućnosti osigurati minimalne standarde za odvijanje nastave u školskim objetima na svom teritoriju, a prioriotet u rekonstrukciji i opremanju trebale bi imati i škole koje obrazuju veći broj učenika iz kategorije manjinskih povratnika. Isto tako,  Federalno ministarstvo podržaće projekte obrazovnih ustanova koje obrazuju veći broj učenika romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina, te davati prednost projektima koji omogućavaju promovisanje njihovih prava, kao i osoba sa posebnim potrebama.

Vrijednost finansijskih sredstava traženih za jedan projekat ne smije prelaziti iznos od 35.000 KM.

Na današnjem sastanku dogovoreni su prioritetni projekti koje će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kultutu i sport BPK Goražde, u ime škola sa područja ovog kantona, kandidovati prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Krajnji rok za dostavljanje projekata je 4.juni 2012.godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.