• OBJAVLJENO: 23.05.2012.
U petak potpisivanje Protokola o udruživanju sredstava za realizaciju projekta „Povratak u Istočnu Bosnu“
Vlada BPK Goražde jedna od potpisnica Protokola

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto i ministrica Azra Kuljuh potpisaće u petak, 25.maja 2012.godine u Sarajevu Protokol o udruživanju sredstava za realizaciju projekta „Povratak u Istočnu Bosnu, općine Foča, Rogatica, Višegrad, Kalinovik, Čajniče, Sokolac, Rudo, Han Pijesak, Pale-Prača i Foča-Ustikolina -2012.godina“. Potpisivanje Protokola obaviće se kabinetu ministrice za  rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Velide Memić.

Pored Vlade BPK i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, potpisnice ovog Protokola su Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, općine Pale-Prača i Foča-Ustikolina, kao i humanitarna organizacija Hilfswerk Austria Internacional/UNHCR.

Osnovni cilj ovog projekta je omogućiti i podržati povratak raseljenih lica na prijeratne adrese prebivališta u pomenutim općinama, a koji trenutno žive u nekom od vidova alternativnog i kolektivnog smješataja, ili su se već vratili i žive u neuslovnim ili privremenim objektima. Realizacijom Projekta, pored povratka, omogućiće se i oslobađanje privremeno zauzetih stambenih jedinica od strane ovih lica, što će smanjiti troškove koji se izdvajaju za ove vidove smještaja.

Korisnici projekta su raseljena lica iz općina Foča, Rogatica, Višegrad, Kalinovik, Čajniče, Sokolac, Rudo, Han Pijesak, Pale-Prača i Foča-Ustikolina. Ukoliko se ukaže potreba, uključit će se neke od drugih ciljanih općina Istočne Bosne, uz saglasnost svih potpisnika.

Konačan izbor korisnika vršiće Komisija za izbor korisnika sastavljena od barem po jednog predstavnika svih učesnika u projektu, a u skladu sa “Uputstvom o provođenju procedura za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka” (Sl. glasnik BiH, 25/04)  državnog Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica, a na osnovu prioritetnih listi potencijalnih korisnika koje će sačiniti donatori.

Sredstva namijenjena za realizaciju ovog projekta od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, putem kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, koristiće se u svrhu podrške održivom povratku u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača, u ukupnom iznosu od 60.000 KM, tj. 30.000 KM po općini. Uz sredstva Vlade, i ove dvije općine u sastavu BPK Goražde učestvuju sa po 50.000 KM  u finansiranju održivog povratka u njihovim lokalnim zajednicama.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za cjelokupan projekt „Povratak u Istočnu Bosnu“ izdvojiće 300.000 KM, resorno ministarstvo Kantona Sarajevo 130.000 KM, a organizacija Hilfswerk Austria International, koja je implementator ovog projekta, sa dijelom sredstava iz zajedničkog projekta sa UNHCR-om namijenjenog za podršku održivom povratku u Istočnu Bosnu u 2012.godini, učestvovaće sa iznosom do 60.000 KM.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.