• OBJAVLJENO: 03.06.2008.
Predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Stručni tim Inžinjerskog biroa Zagreb i Sveučilišta u Rijeci posjetili BPK-a Goražde

Pripreme za izradu Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH za period 2008-2018

Sukladno metodologiji izrade Strategije, uz poštivanje ključnog načela saradnje i partnerstva, a sve u cilju racionalnijeg i efikasnijeg pristupa izradi Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH za period 2008-2018, Federalno ministarstvo okoliša i turizma sačinilo je plan posjeta svim kantonima u Federaciji BiH, u periodu od 26. do 30. maja 2008.godine.

Prema tom planu, predstavnici ovog ministarstva Anto Matić, savjetnik ministra, Bisera Hotić, šef Odsjeka i Stručni tim Inžinjerskog biroa Zagreb i Sveučilišta u Rijeci, koji je zadužen za izradu Strategije posjetili su 28.05.2008.godine Bosansko-podrinjski kanton Goražde kako bi u razgovorima sa predstavnicima kantonalnog Ministarstva za privredu, predstavnicima Turističke zajednice i ostalim zainteresovanim subjektima dobili što više podataka o turističkim resursima ovog Kantona.

U sastavu Stručnog tima su prof.dr.sc. Branko Blažević, doc.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana i Filomena Palić, dipl. oec, a nakon posjeta svim kantonima dobiće se relavantni podaci za izradu Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH za period 2008-2018, čija primjena će u narednom periodu bolje urediti odnose u ovoj oblasti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.