• OBJAVLJENO: 27.06.2012.
Održana 2.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
104.576 KM za isplatu studentskih kredita

Članovi novoizabrane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas su pod predsjedavanjem premijera dr. Alije Begovića održali 2. redovnu sjednicu.

Na početku sjednice, Vlada je u skladu sa zaključkom Skupštine BPK, utvrdila prijedloge Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe i Odluke o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o prijenosu prava raspolaganja –kupoprodaji nekretnina sa privrednim društvom «EMKA BOSNIA» d.o.o. Goražde, te ih uputila Skupštini Kantona na konačno usvajanje.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 104.576 KM za isplatu studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona za mjesece mart, april i maj 2012.godine. Redovnu tranšu za mjesec maj u iznosu od 25.000 KM dobilo je i JP RTV BPK Goražde.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja isplate naknade za participaciju troškova za kupljeno zemljište i naknade po osnovu pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta-rente, kao i sredstva za pomoć u stambenog zbrinjavanju, za pripadnike boračke populacije.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na ekonomskom kodu: Tekući transferi nižim nivoima vlasti, gdje je planirano 35.000 KM, a odobreni su i programi utroška sredstava na ekonomskih kodovima: Tekući transferi pojedincima i transferi neprofitnim organizacijama.

Na današnjoj sjednici usvojena je osnovica za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juni 2012.godine u iznosu od 360 KM, odnosno 8 KM, kao i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde za maj 2012.godine. Prema riječima resornog ministra, u ovom mjesecu zabilježen je blagi porast kriminaliteta kad su u pitanju provalne krađe, čiji je dobar dio riješen, a smanjen je broj narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda, pa se bezbjednosno stanje na području našeg kantona može ocijeniti zadovoljavajućim.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 3600 KM za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz naknadu za kiriju za 6 mjeseci ove godine, za 6 korisnika koji po imovinskim zakonima i Zakonu o raseljenim osobama i izbjeglicama imaju pravo na privremeni smještaj. Odobrena je, takođe, isplata prve tranše novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 60.000 KM, za obezbjeđenje tekuće likvidnosti.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila Program obilježavanja manifestacije “Grebak-put života” u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2012.godinu kao i novčana sredstva za realizaciju ove manifestacije u iznosu od 18.985 KM.

Članovi Vlade danas su upoznati su i dopisom Upravnog odbora Sindikata policije BPK Goražde i njihovim novim zahtjevima. Odlučeno je da će Vlada, bez odlaganja, na sastanku koji je zakazan za sutra, otpočeti socijani dijalog sa Sindikatom, s ciljem iznalaženja rješenja.

Na kraju sjednice, Vlada je zbog ljetnih vrućina usvojila Odluku o izmjeni radnog vremena u organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona, na način da će u periodu od 02.jula do 01.septembra tekuće godine radno vrijeme trajati od 07,00 do 15,00 sati. Preporuka Vlade je da i ostale institucije na području našeg kantona donesu istu odluku, kako bi i njihovo radno vrijeme bilo usklađeno sa radnim vremenom uposlenih u organima uprave.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.