• OBJAVLJENO: 19.12.2008.
Podpredsjednik Federacije i delegacija Vlade FBiH posjetili Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Potvrđena podrška Vlade Federacije BiH Bosansko-podrinjskom kantonu

19-12-08_b.jpg

Podpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo i federalni ministri, Salko Obhođaš, Edin Mušić, Zahid Crnkić, Desnica Radivojević i Nail Šećkanović, te direktor Fondacije „OdRaz“, Safet Daut i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, Miralem Šarić boravili su 19.12.2008. godine u radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Delegacija se ovom prilikom sastala sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu, načelnicima općina u njegovom sastavu i poslanicima u Parlamentu Federacije koji dolaze sa područja ovog Kantona, kao i sa predstavnicima privrednih subjekata.

19-12-08_b2.jpg

19-12-08_b3.jpg

Posjeta Bosansko-podrinjskom kantonu zvaničnika Federacije u velikom broju i iz različitih segmenata koji pokrivaju ukupni život u Federaciji, kako je naglasio podpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo, je značajna i nije predizborna.

– Došli smo u pola mandata sa jednom iskrenom namjerom da ljudima, novom premijeru i rukovodstvu damo punu podršku, da ono što smo rekli, ono što mislimo, to sada i realizujemo – kazao je gospodin Kebo.

Prisutnima su se obratili i ministri u Vladi F BiH koji su govorili o projektima koja su njihova ministarstva realizovala u ovom kantonu, ali i o planovima za naredni period. Ono što je zajedničko u svim izlaganjima jeste da će Vlada FBiH, u svim segmentima i dalje pomagati ovaj Kanton obzirom da njegova održivost, u velikoj mjeri, zavisi od pomoći i od grantova sa viših nivoa vlasti.

Međutim, kako je tom prilikom istaknuto, u nacrtu Budžeta F BiH za 2009. godinu nisu planirana sredstva namijenjena nižim nivoima vlasti.

-Sasvim je izvjesno da će doći do izmjena i dopuna Budžeta i nacrta Budžeta F BiH, te predstoje ozbiljni razgovori i dogovori oko toga šta se mora obezbijediti, kazao je premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči i naglasio:

-Današnji skup je poručio da će svi koji su ovdje bili danas i oni koji nisu mogli doći iz opravdanih razloga, biti zaduženi da preispitaju sve te stavke u cilju obezbjeđenja sredstava za Bosansko-podrinjski kanton, za njegovu održivost , kao i za Posavinu i Kanton 10.-

Takođe, dogovoreno je da članovi Vlade F BiH, ali i poslanici sa ovog područja, zauzmu jedinstven stav za izmjenu Nacrta budžeta i usvajanje amandmana kojima će se u Budžet F BiH za 2009. godinu uvrstiti i grantovi ovim kantonima. Na sastanku je, između ostalog, razgovarano i o neophodnosti izgradnje putne komunikacije Sarajevo-Goražde, koja je jedan od preduslova za razvoj cjelokupne regije.

– Reći ćete:“ Nema para u budžetu!“. I zaista, nema. Ne možemo pokriti ni osnovne stvari, ali postoje obveznice Federacije, postoje druga sredstva, grantovi, krediti, naplata putarine, zaduživanje kantona, i zašto na takav jedan, ekonomski, domaćinski način, ne počnemo razmišljati i ne uzmemo sve u svoje ruke. Ova moja izjava znači poticanje jedne stvari- da na mjesta u vlasti dolaze ljudi koji su hrabri, koji su sposobni da donose odluke od opće koristi i da se bore po cijenu ostavke za ono što su obećali onima koji su ih birali.- poručio je podpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo.

geotski_uredjaj.jpg

Ovom sastanku prethodila je primopredaja veoma vrijedne opreme namijenjene za rad Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Goražde. Riječ je o DTPS-u, profesionalnom uređaju za izvođenje, najsofticiranijih mjerenja u smislu određivanja pozicija, koordinati i kota , putem globalnog pozicioniranja satelitskim metodama. Vrijednost uređaja je 40.000,00 KM, a nabavku su finansirali Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Općina Goražde. Prema riječima Murisa Ajanovića, pomoćnika načelnika Općine Goražde, radi se o izuzetno savremenoj tehnologiji, japanskog porijekla, koja će u tehnološkom smislu nadopuniti resurse sa kojima raspolaže Općina Goražde, u dijelu koji se odnosi na uspostavu zemljišno-knjižnih evidencija i na geodetskim i katastarskim poslovima.

Primopredaji ovog uređaja prisustvovali su podpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo i direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

posjeta_ginex-u.jpg

U okviru svoje posjete Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde delegacija Vlade Federacije obišla je firme „GINEX“, „Bekto Precisu“, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

posjeta_mup-u.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.