• OBJAVLJENO: 14.01.2009.
Delegacija Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde posjetila općine u sastavu Kantona

Smanjenje javne potrošnje i racionalno planiranje budžeta- bitne mjere za ublažavanje negativnih efekata ekonomske krize

opcina-pale-praca-sastanak-sa-opcinskim-zvanicnicima.JPG
(Općina Pale-Prača, sastanak sa općinskim zvaničnicima)

opcina-foca-ustikolina-sastanak-sa-opcinskim-zvanicnicima.JPG
(Općina Foča-Ustikolina, sastanak sa općinskim zvaničnicima)

opcina-gorazde-sastanak-sa-opcinskim-zvanicnicima.JPG
(Općina Goražde, sastanak sa općinskim zvaničnicima)

U okviru svojih aktivnosti, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličila je 14. i 15. januara 2009. godine posjete općinama Pale-Prača, Foča-Ustikolina i Goražde. Tom prilikom, održani su sastanci sa načelnicima i pomoćnicima načelnika, na kojima je razgovarano o planovima i projektima za 2009. godinu, sa posebnim akcentom na izradu kantonalnog budžeta, gdje je iskazana potreba za maksimalno racionalnom potrošnjom, kako u Kantonu, tako i u svim općinama u njegovom sastavu.

nacelnik-opcine-foca-ustikolina-zijad-kunovac-sa-saradnicima.JPG
(Načelnik općine Foča-Ustikolina Zijad Kunovac sa saradnicima)

detalj-sa-sastanka-u-ustikolini.JPG
(Detalj sa sastanka u Ustikolini)

nacelnik-opcine-pale-praca-asim-zec-sa-saradnicima.JPG
(Načelnik općine Pale-Prača Asim Zec sa saradnicima)

zvanicnici-opcine-pale-praca.JPG
(Zvaničnici Općine Pale-Prača)

detalj-sa-sastanka-u-praci.JPG
(Detalj sa sastanka u Prači)

Dobra dosadašnja saradnja između lokalnih zajednica i Kantona treba da se nastavi u narednom periodu- generalna je ocjena kantonalnih i općinskih zvaničnika nakon ovih posjeta, a i jedni i drugi treba maksimalno da se potrude kako bi tu saradnju održali na zadovoljavajućem nivou.

„Obzirom da je pred svima nama jedna veoma, kako to stručnjaci predviđaju, teška godina i da se već osjete posljedice ekonomske globalne krize, potrebno je smanjiti javnu potrošnju i racionalno isplanirati budžet za ovu godinu, kako bi se spriječili njeni negativni efekti. Takođe, potrebno je uložiti značajne napore kako bi se obezbijedila dodatna sredstva kroz pripreme i apliciranje projekata iz svih oblasti prema višim nivoima vlasti.“-istaknuo je Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči.

nacelnik-opcine-gorazde-muhamed-ramovi-sa-saradnicima.JPG
(Načelnik općine Goražde Muhamed Ramović sa saradnicima)

detalj-sa-sastanka-u-gorazdu.JPG
(Detalj sa sastanka u Goraždu)

premijer-bpk-a-sa-ministrima-u-vladi.JPG
(Premijer BPK-a Nazif Uruči sa ministrima)

Naglašeno je, takođe, da se trebaju odrediti prioriteti investicija kako bi se sredstva uložila u najpotrebnije infrastrukturne projekte u ovom Kantonu. U tom kontekstu, donesen je zaključak da načelnici i pomoćnici načelnika općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kontaktiraju resorna ministarstva svakog mjeseca, te da iznesu svoje planove i izvještaje o aktivnostima u toku mjeseca. Ovakav vid saradnje potrajaće sve dok se ne steknu uslovi za kvartalne i polugodišnje izvještaje, što bi značilo da je sistem profunkcionisao.

Općina Pale-Prača jedina je općina u sastavu Kantona, koja je već usvojila budžet za tekuću godinu u iznosu od 2.340.000,00 KM, dok je u ostalim općinama u toku procedura za donošenje budžeta za 2009.godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.