• OBJAVLJENO: 03.02.2009.
Razgovori Vlade BPK-a Goražde sa sindikatom o nacrtu Budžeta BPK-a za 2009.godinu

Prije konačnog dogovora još jedne konsultacije sa uposlenima

Sastanak koji su sa predstavnicima sindikata obrazovanja, policije i uprave 03.02.2009.godine održali Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči i resorni ministri, s ciljem utvrđivanja konačnog prijedloga Budžeta BPK-a za 2009.godinu, nije rezultirao sporazumom.

Još jedno konsultovanje sa bazom zatražili su predstavnici ovih sindikata prije potpisivanja konačnog sporazuma o visini osnovice za plaću i topli obrok, kao i drugih naknada koji nemaju karakter plaće.

sastanak_sindikata_2009_b.jpg

Na ovom sastanku, na kojem su još jednom predstavnici Vlade BPK-a Goražde ukazali na tešku finansijsku situaciju u Budžetu kantona, posebno u mjesecu januaru kada je punjenje budžeta iznosilo svega 65%, iskristalisali su se stavovi Vlade, a u dobroj mjeri i stavovi sindikata uposlenih u ovim oblastima.

Otprilike, svi se slažu u tome da osnovica za plaću ostane na nivou isplaćene plaće u decembru 2008.godine, što je 360,00 KM, da se naknada za prijevoz isplaćuje u 100 % iznosu, regres na nivou, najmanje, 50% od prosječne plaće isplaćene u prethodnom mjesecu, te da jubilarne nagrade dobiju svi oni koji ostvare to pravo. Razmimoilaženje u stavovima odnosi se na visinu toplog obroka. Dok Vlada predlaže da visina toplog obroka ostane na decembarskom nivou od 10,00 KM po jednom danu, predstavnici sindikata jedinstveni su u stavu da on treba iznositi 12,00 KM, a posebno kad se ima u vidu da prema federalnoj Uredbi naknada za topli obrok u drugim kantonima iznosi više od 15,00 KM.

sastanak_sindikata_2009_b1.jpg

Dio ovih razgovora odnosio se i na utvrđivanje osnovice za januarsku plaću. Prema prijedlogu Vlade BPK-a ona bi trebala iznositi 360,00 KM a naknada za topli obrok 10,00 KM, no zbog nedovoljnog priliva sredstava u mjesecu januaru i Odluke o privremenom finansiranju, januarska plaća i naknada za topli obrok mogli bi se budžetskim korisnicima isplatiti samo akontativno, u 90% iznosu, a razliku sredstava uposlenici će dobiti kad se usvoji Budžet za 2009.godinu i kad priliv sredstava bude bolji.

sastanak_sindikata_2009_b3.jpg

Nakon iscrpne diskusije, predstavnici sindikata uposlenih u obrazovanju, policiji i upravi zatražili su dodatno vrijeme za konsultacije sa bazom, sa obećanjem da će pred Vladu izaći sa konačnim stavovima do petka, kada bi se trebao potpisati i okvirni sporazum.

Vlada BPK-a Goražde, kako naglašava Premijer Nazif Uruči, otvorena je za svakodnevni razgovor na ovu temu, a radi potpune informisanosti i dobrih uzajamnih odnosa, redovni mjesečni sastanci Vlade sa predstavnicima sindikata održavaće se i ubuduće.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.