• OBJAVLJENO: 09.02.2009.
U organizaciji Ministarstva za privredu BPK-a Goražde održana Javna rasprava o Programu subvencija za poljoprivredu za 2009.godinu

Poljoprivrednici traže veći iznos subvencija

javna_rasprava_privreda_2009_b.jpg

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 09.02.2009.godine, u sali ministarstva održana je Javna rasprava o Programu subvencija za poljoprivredu, prema kojem je u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona za 2009.godinu, predviđeno 700.000,00 KM.

javna_rasprava_privreda_2009_b1.jpg

Program sadrži 25 kriterija za subvencioniranje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje po kojima bi bili subvencionirani poljoprivredni proizvođači, zadruge i udruženja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Po prvi put, u okviru Ministarstva za privredu organizovana je Javna rasprava na ovu temu. Učešće na Javnoj raspravi, u velikom broju, uzeli su poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona, koji su izrazili veliko nezadovoljstvo planiranim sredstvima, kako sa kantonalnog tako i sa federalnog nivoa, smatrajući da se ne ulaže dovoljno u poljoprivrednu proizvodnju. Takođe, mogli su se čuti različiti prijedlozi i sugestije na ovaj Program.

javna_rasprava_privreda_2009_b2.jpg

javna_rasprava_privreda_2009_b3.jpg

Prema riječima ministra Mustafe Kurtovića , jedan dio sredstava može se obezbijediti od viših nivoa vlasti kroz programe za podsticaj, putem Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Federalnog ministarstva za socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica, državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i UNDP-a.

– Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo planiralo je u ovoj godini da za podsticaj poljoprivredi izdvoji 50 miliona KM. U prošloj godini ova suma iznosila je oko 52 miliona i nedopustivo je da se za Bosansko-podrinjski kanton Goražde izdvoji samo 583.000 KM, koliko je bilo izdvojeno prošle godine, – kazao je ministar Kurtović, te naglasio da će ovo ministarstvo od Skupštine BPK-a Goražde tražiti da poveća iznos sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, a od federalnog resornog ministarstva, takođe, zatražiti angažovanije učešće u finansiranju projekata za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u ovom Kantonu.

javna_rasprava_privreda_2009_b4.jpg

Kad se usvoji Budžet BPK-a Goražde za 2009.godinu, Ministarstvo za privredu će prema dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima, organizovati još jedan sličan sastanak, na kojem će se odrediti kriteriji za javne pozive za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.