• OBJAVLJENO: 11.02.2009.
Održan sastanak sa članovima Upravnog odbora Sportskog saveza BPK-a Goražde

Finansijska podrška Vlade sportu neupitna i u ovoj godini

sastanak_sportski_savez_b.jpg

Premijer Bosansko-podrinjskog Goražde Nazif Uruči i ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović sastali su se 11.02.2009.godine sa članovima Upravnog odbora Sportskog saveza Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Povod ovog sastanka, kako je kazao Premijer Uruči, bilo je pismo koje je Vladi Kantona uputilo rukovodstvo Muškog rukometnog kluba „Goražde“ u kome se upozorava na tešku finansijsku situaciju u klubu i nemogućnost plaćanja kotizacije Rukometnom savezu za polusezonu takmičenja, te najavljuje istupanje iz takmičenja ako se ne obezbijede potrebna sredstva, dok je glavna tema ovog sastanka bila „Funkcionisanje sportskih klubova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.“

sastanak_sportski_savez_b1.jpg

U tom kontekstu, razgovarano je o aktuelnoj situaciji u sportu, o odnosima Sportskog saveza i klubova koji djeluju na području Bosansko-podrinjskog kantona, raspodjeli sredstava koju resorno kantonalno ministarstvo posredstvom Saveza dodijeljuje sportskim klubovima, a posebno, o njihovom rangiranju i određivanju koji klub će iz ovih zajedničkih sredstava dobiti najveći dio.

Kako je naglasila ministrica Delizaimović, u 2008.godini iz Budžeta BPK-a sa dva ekonomska koda ovog ministarstva Sportskom savezu i sportskim klubovima koji djeluju na području BPK-a Goražde, izdvojeno je 440.000 KM. To nisu mala sredstva, kad se ima u vidu obim sredstava s kojima raspolaže ovaj Kanton, mada u cjelini gledano, ovaj iznos je nedostatan za finansiranje kako vrhunskog, tako i masovnog sporta na području Kantona.

sastanak_sportski_savez_b2.jpg

Prema projekcijama Budžeta BPK-a za 2009.godinu, bez obzira na nadolazeću krizu i restrikcije budžeta, iznos planiranih sredstava za sport trebao bi ostati u istom obimu, što znači da bi Sportski savez BPK-a Goražde i u 2009.godini trebao dobiti 264.000 KM, koliko je bilo izdvojeno u 2008.godini. Ostatak sredstava do iznosa od 440.000 KM, raspodijeliće se putem Javnog poziva i izborom najboljih projekata iz oblasti sporta.

Iznos sredstava koji Vlada BPK-a putem resornog ministartva izdvaja za sport , ako i u ovoj godini ostane na prošlogodišnjem nivou biće, prema riječima predsjednika Sportskog saveza BPK-a Goražde Mirsada Drljevića, zadovoljavajući. On smatra da je Savez sklopio dobar sporazum sa Gradskom dvoranom, zahvaljući kojem sportski klubovi ne moraju posebno plaćati usluge treninga u Dvorani, već ovu obavezu godišnjim ugovorom reguliše Sportski savez. I zdravstvena zaštita sportista, takođe, reguliše se preko Saveza i resornog ministarstva, što je do sada, kako ističu predstavnici sportskih klubova, najprihvatljivije rješenje.

– Sve ovo pokazuje da sistem funkcioniše i da nije dobro iskakati van sistema- ističe Drljević, a ovo je mišljenje i većine članova Upravnog odbora Sportskog saveza BPK-a Goražde, koji smatraju da se eventualni problemi oko finansiranja sportskih klubova, među kojima je i Rukometni klub „Goražde“, trebaju rješavati unutar Saveza, te da nisu prihvatljivi pojedinačni istupi klubova prema Vladi Kantona. Problem je u tome, ističu oni, što Sportski savez nije upoznat sa aktivnostima klubova po tom pitanju i što se krše donesena pravila.

Ovakav stav bio je povod za raspravu između članova Upravnog odbora Sportskog saveza BPK-a i rukovodstva Muškog rukometnog kluba „Goražde“, budući da su predstavnici ovog rukometnog kluba smatrali da alarmantna situacija na početku takmičarske sezone u ovom jednom od rijetkih goraždanskih klubova koji se takmiče u Premijer ligi, opravdava njihove apele za pomoć od Kantona, kao i zahtjeve koje su uputili na mnogobrojne druge adrese.

U sličnoj situaciji je i Ženski rukometni klub „Goražde“, ali i ostali sportski klubovi, pa je zaključak sa ovog sastanka da će se sva bitna pitanja oko raspodjele finansijskih sredstava i međusobni odnosi između Saveza i sportskih klubova, ipak, riješavati unutar Sportskog sveza BPK-a Goražde, koji će, svakako, voditi računa o prioritetima, kao što je to i do sada činio.

Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči ocijenio je ovaj sastanak korisnim sa aspekta podrške Vlade Sportskom savezu i sportu u cjelini, koja ni do sada nije bila upitna, tako i sa aspekta potrebe definisanja prioriteta finansiranja, koje Savez u saradnji sa predstavnicima sportskih klubova treba utvrditi. Ovaj sastanak, prema riječima Premijera, ujedno je i prilika da se i šira javnost upozna sa problemima u goraždanskom sportu, te da se zatraži i šire društveno angažovanje svih onih koji su u mogućnosti da pruže podršku razvoju sporta i sportskih klubova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.