• OBJAVLJENO: 08.08.2012.
U skladu sa Odlukom Skupštine BPK o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom
Zaključen ugovor sa firmom “Emka Bosnia”

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona dr.Alija Begović danas je sa ovlaštenim predstavnicima firme “Emka Bosnia” Dženanom Šabanović i Omerom Kalkanom zaključio Ugovor o prijenosu prava raspolaganja, kupoprodaje nekretnina u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su notar Kemal Đuliman, ministar za privredu Emir Hodović, kantonalni pravobranilac Mensur Delahmet i sekretar Vlade Emir Sijerčić.

Nakon “Preventa”, firma “Emka Bosnia” druga je firma kojoj je prema Zakonu o imovini, bez naknade, ustupljena imovina izuzeta iz postupka privatizacije bivše HI “Azot” u Industrijskoj zoni Vitkovići.

Predmet raspolaganja putem specijalne pogodbe bilo je zemljište od oko 19 dunuma i objekti, čija je procijenjena vrijednost 1.105.000 KM. U skladu sa Odlukom Skupštine BPK o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom, firma „Emka Bosnia“ se obavezala da će  u naredne tri godine u izgradnju nove fabrike uložiti osam miliona KM i zaposliti stotinu radnika.

– Vjerujem da će „Emka Bosnia“ uspjeti da to u potpunosti provede i mnogo više nego što se obavezala. Sad je jedan dobar period, koristan za građane BPK i mlade ljude koji će se zaposliti u ovoj prestižnoj firmi. To je prilika da započnu jedan kvalitetan život, osnuju porodice i poprave natalitet u našem kantonu koji je očito u stagnaciji ili čak, padu. U svakom slučaju, radi se o jednom dobrom i korisnom potezu koji će, siguran sam, dati dobre rezultate u budućnosti- izjavio  je premijer BPK dr.Alija Begović nakon zaključivanja ugovora.

Prema riječima ministra za privredu Emira Hodovića, radi se o izgradnji objekata, postavljanju opreme, izgradnji infrastrukture koja bi bila u svrhi jednog proizvodnog procesa za proizvodnju elektro –uređaja, elektro motora, uređaja za određena industrijska vozila i slično, a „Emka Bosnia“ u narednom periodu od tri godine trebala bi u potpunosti da izvrši ove ugovorne obaveze. Prema dinamici iz odluke o utvrđivanju javnog interesa predviđeno je da se u prvoj godini uposli deset posto radnika, u drugoj trideset posto, a u trećoj sto posto, kako bi došli do onog iznosa od stotinu radnika koliko je precizirano, naglasio je ministar Hodović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.