• OBJAVLJENO: 09.08.2012.
Sastanak Vlade BPK Goražde i Sindikata policije
Ponovni razgovori o zahtjevima sindikata

Kao što je i dogovoreno na zadnjem sastanku sa Koordinacijom sindikata budžetskih korisnika, Vlada BPK Goražde predvođena premijerom dr. Alijom Begovićem danas je održala  radni sastanak sa članovima Sindikata policije BPK Goražde.

U fokusu sastanka bili su razgovori o zahtjevima sindikata za donošenje zakona o plaćama, te aktivnostima i stavu Vlade BPK Goražde kada je u pitanju obaveza donošenja pomenutih zakona.

Premijer Begović i danas je izrazio razumijevanje za opravdane zahtjeve policije i istaknuo da je Vlada opredijeljena za njihovo ispunjavanje, ali je, uzimajući u obzir lošu finansijsku situaciju u budžetu BPK Goražde, pozvao Sindikat policije da zajedno sa Vladom učestvuje u izradi najboljeg i najprihvatljivijeg rješenja po pitanju zakona o plaćama, obzirom da će se oni, i kada budu usvojeni, moći primjenjivati samo u okviru raspoloživih finansijskih sredstava u budžetu.

Razgovarano je i o moguće prijelaznom rješenju do donošenja konačnih propisa iz ove oblasti, koje bi podrazumijevalo određeno povećanje plaća namještenika s ciljem usklađivanja odstupanja koja su u ovom dijelu najveća u odnosu na usvojene zakone o plaćama na nivou Federacije.

Takođe je istaknuto da je osnovni preduslov za bilo kakva povećanja, odnosno pokretanje procedure za donošenje zakona, doznačavanje bar jednog dijela sredstava u budžet BPK Goražde na ime granta iz federalnog budžeta.

Po završetku razgovora sa Vladom BPK Goražde, članovi Sindikata policije samostalno su održali su sastanak radi zauzimanja stavova i definisanja zahtjeva sa kojima će upoznati Vladu, a ti stavovi trebali bi biti poznati već sutra.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.